Premier otrzymał raport o WSI

Premier otrzymał raport o WSI

Dodano:   /  Zmieniono: 
Premier Jarosław Kaczyński otrzymał w poniedziałek wieczorem raport z weryfikacji Wojskowych Służb Informacyjnych - poinformował rzecznik rządu Jan Dziedziczak.

Prezydent Lech Kaczyński zapowiedział na początku lutego, że raport ten zostanie przedstawiony opinii publicznej ok. 16 lutego.

1 lutego weszła w życie nowelizacja ustaw likwidujących WSI, która zezwala prezydentowi na ujawnienie raportu o działalności przestępczej żołnierzy i współpracowników tych służb. Raport ma też ujawnić, kto z zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, wiedział o sprzecznych z prawem działaniach WSI, nie podjął czynności zmierzających do ich zaprzestania.

Od 1 lutego szef rządu mógł wyznaczyć termin zakończenia prac nad raportem przez komisję weryfikacyjną. Termin ten Jarosław Kaczyński wyznaczył na 12 lutego.

Po sporządzeniu raportu szef komisji weryfikacyjnej Antoni Macierewicz przekazuje go prezydentowi, premierowi i wicepremierom. Następnie prezydent przekazuje raport marszałkom Sejmu i Senatu i po zasięgnięciu ich opinii, podaje go do publicznej wiadomości w Monitorze Polskim.

WSI zostały zlikwidowane 30 września 2006 r. Zamiast nich działają oddzielne Służby Kontrwywiadu oraz Wywiadu Wojskowego.

pap, ss

 0

Czytaj także