Prowadzili fikcyjne badania archeologiczne? Mogli zarobić w ten sposób 1,7 mln zł

Prowadzili fikcyjne badania archeologiczne? Mogli zarobić w ten sposób 1,7 mln zł

Prace archeologiczne (zdj. ilustracyjne)
Prace archeologiczne (zdj. ilustracyjne) Źródło: Fotolia / esebene
Czy można prowadzić fikcyjne badania archeologiczne? Okazuje się, że można na nich zbić fortunę. Prokuratura Krajowa podała szczegóły aktu oskarżenia skierowanego przeciwko urzędnikom z Pomorza.

Prokuratura Regionalna w Gdańsku 29 czerwca 2018 roku skierowała do Sądu Okręgowego w Słupsku akt oskarżenia w sprawie szeregu przestępstw, których dopuszczono się w latach 2005 – 2012. Doszło do nich w związku z realizacją badań archeologicznych prowadzonych na potrzeby różnych inwestycji na terenie podległym Delegaturze w Słupsku Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku, a także weryfikacyjnych badań powierzchniowych AZP. Były one realizowane na podstawie umów zawartych przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku oraz Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu.

Na ławie oskarżonych zasiądą cztery osoby. Wieloletniemu, obecnie już byłemu pracownikowi słupskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku zarzucono popełnienie 251 przestępstw. Archeologowi, działającemu na terenie podległym tej delegaturze, zarzucono popełnienie 44 przestępstw. Natomiast dwóm byłym już pracownikom Wielkopolskiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu zarzucono popełnienie odpowiednio 22 i 13 przestępstw.

W sumie akt oskarżenia obejmuje łącznie 330 przestępstw, w tym między innymi:

  • 33 przestępstwa korupcyjne z art. 228 par. 1 i 4 kodeksu karnego, polegające na żądaniu i przyjmowaniu przez osobę pełniącą funkcję publiczną w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Gdańsku Delegaturze w Słupsku, w związku z pełnieniem tej funkcji, korzyści majątkowych w postaci pieniędzy w łącznej wysokości 178 tysięcy 505 złotych,
  • 146 przestępstw tzw. nadużycia władzy z art. 231 par. 2 kodeksu karnego, polegające na działaniu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej na szkodę interesu publicznego, poprzez niedopełnienie obowiązków i przekroczenie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku Delegatury w Słupsku, w związku z badaniami archeologicznymi wykonywanymi odpłatnie na terenie podległym służbowo, wielokrotnie w zbiegu z czynami zabronionymi przeciwko dokumentom,
  • 4 przestępstwa związane z wyłudzeniem wynagrodzenia za nierealizowane badania AZP na terenie podległym Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku Delegatury w Słupsku,
  • przestępstwa tzw. prania środków płatniczych pochodzących z przestępstw, wielokrotnie w zbiegu z czynami zabronionymi przeciwko dokumentom,
  • 17 przestępstw wręczenia korzyści majątkowych osobie pełniącej funkcję publiczną w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Gdańsku Delegaturze w Słupsku,
  • przestępstwa posługiwania się podrobionymi dokumentami fundacji założonej przez pracownika słupskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku, w ramach której prowadził on działalność gospodarczą,
  • przestępstwa nadużycia władzy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i posługiwania się podrobionymi dokumentami przez funkcjonariuszy publicznych Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu, w związku z realizacją badań archeologicznych na terenie podległym służbowo, oraz pomocnictwo do tych przestępstw.

Łączna wartość uzyskanych w ten sposób nienależnych korzyści majątkowych przekracza kwotę 1 milion 700 tysięcy złotych.

Źródło: Prokuratura Krajowa