Polskie Radio: Wiceszef KE przygotował pozew przeciwko Polsce ws. Sądu Najwyższego

Polskie Radio: Wiceszef KE przygotował pozew przeciwko Polsce ws. Sądu Najwyższego

Frans Timmermans
Frans Timmermans / Źródło: Newspix.pl / ABACA
Korespondentka Polskiego Radia przekazała, że wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans przygotował pozew do Trybunału Sprawiedliwości przeciwko polskiemu rządowi. Ma to związek z ustawą o Sądzie Najwyższym, w której sprawie KE interweniowała w przeszłości.

Jak podaje Polskie Radio powołując się na nieoficjalne informacje swojej korespondentki, wiceszef Frans Timmermans przygotował pozew do Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu przeciwko Polsce. W środę pomysł mają zaakceptować unijni komisarze. Będzie to tym samym ostatni etap postępowania w sprawie naruszenia unijnego prawa, które rozpoczęło się w lipcu. Polskie Radio dowiedziało się także, że KE ma zawnioskować o tzw. środki tymczasowe, czyli zawieszenie stosowania ustawy o Sądzie Najwyższym do momentu jej rozpatrzenia przez Trybunał.

Odpowiedź MSZ

Przypomnijmy, 14 sierpnia pojawił się oficjalny komunikat Komisji Europejskiej, z którego wynika, że KE przystąpiła do kolejnego etapu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. miały od tego czasu miesiąc na zastosowanie się do przesłanej uzasadnionej opinii poprzez wprowadzenie odpowiednich środków. W ostatni piątek Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało komunikat.

„Rzeczpospolita Polska odniosła się w sposób kompleksowy do wątpliwości podniesionych przez Komisję co do zgodności ustawy o Sądzie Najwyższym z prawem UE, wskazując na ich bezzasadność” – czytamy w komunikacie. Dalej argumentowano, że zgodnie z traktatami UE organizacja wymiaru sprawiedliwości należy do wyłącznych kompetencji państw członkowskich.

„Z tego względu określenie wieku przejścia sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku nie może być uznane za naruszenie przez Polskę ogólnych przepisów prawa UE, na które powołała się Komisja”– przekazał MSZ. Podkreślono zarazem, że obniżenie wieku przejścia sędziów SN w stan spoczynku nie ogranicza w sposób systemowy możliwości orzekania w sposób niezawisły. „W przypadku dalszych wątpliwości Komisji, może ona skierować skargę do Trybunału Sprawiedliwości UE, który ostatecznie rozstrzygnie sprawę” – podsumowano.

Uruchomienie procedury

Przypomnijmy, 2 lipca Komisja Europejska uruchomiła procedurę wobec Polski w związku z ustawą o Sądzie Najwyższym. Komisja jest zdania, że środki zawarte w ustawie o SN naruszają zasadę niezależności sądownictwa, w tym zasadę nieusuwalności sędziów, a tym samym Polska nie wypełnia swoich zobowiązań wynikających z art. 19.1 TFUE, który brzmi: „Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej obejmuje Trybunał Sprawiedliwości, Sąd i sądy wyspecjalizowane. Zapewnia on poszanowanie prawa w wykładni i stosowaniu Traktatów. Państwa Członkowskie ustanawiają środki zaskarżenia niezbędne do zapewnienia skutecznej ochrony sądowej w dziedzinach objętych prawem Unii”.

KE przypomniała, że „polska ustawa o Sądzie Najwyższym była już przedmiotem dyskusji w ramach dialogu na rzecz praworządności między Komisją a władzami polskimi, kwestia ta nie została jednak w sposób satysfakcjonujący rozwiązana podczas tego procesu”.„Komisja uważa, że wprowadzenie konsultacji z Krajową Radą Sądownictwa (KRS) nie stanowi skutecznego zabezpieczenia, jak twierdzą władze polskie. Opinia KRS nie jest wiążąca i opiera się na niejasnych kryteriach. Ponadto w wyniku reformy z dnia 8 grudnia 2017 r. KRS składa się obecnie z sędziów-członków mianowanych przez Sejm RP, co nie jest zgodne z europejskimi standardami niezależności sądów. Ze względu na brak postępów w drodze dialogu na rzecz praworządności oraz zbliżające się wdrożenie nowego systemu emerytalnego dla sędziów Sądu Najwyższego Komisja postanowiła w trybie pilnym wszcząć postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego” – napisano w komunikacie.

Czytaj także:
Parlament Europejski zdecydował o zastosowaniu procedury art. 7 TUE wobec Węgier

Czytaj także

 10
 • Lewacka ciota !
  • powtórzę posta - bo szkoda mi dla kretynów się męczyć...
   Tak tylko, tytułem informacji dla tutejszych kretynów.....
   Berlin nie będzie umierał za Polską Demokrację... nieoficjalne stanowisko Angeli Merkel i Bundestagu....
   Liczy się kasa i stosunki handlowe..... i tyle w temacie - znaczy pozamiatane... tylko jeszcze Timermiernoty muszą opracować strategię wyjścia..... bo niefart wychodzić z tego na kolanach.....
   a dla kretynów niedowiarków polecam newsa z antypolskiego portalu... sami doszli też do podobnego wniosku...
   https://natemat.pl/249355,nie-bedzie-sankcji-niemcy-wola-handlowac-niz-walczyc-o-polska-konstytucje
   • lewacka łajza koniozadowa.
    • Stary lysy ;tulipan;
     • Nędzna, stara, łysa ktasina, która nie mam poparcia we własnym kraju chce decydować o innych. A niech wyprdala z tą jego unią. Jbać frajera.