Ziobro pyta TK o unijny traktat. Chce stwierdzenia niezgodności jego przepisu z Konstytucją RP

Ziobro pyta TK o unijny traktat. Chce stwierdzenia niezgodności jego przepisu z Konstytucją RP

Zbigniew Ziobro
Zbigniew Ziobro / Źródło: Prokuratura Krajowa
Portal tvn24.pl jako pierwszy poinformował o wniosku, który skierował do Trybunału Konstytucyjnego Prokurator Generalny. Zbigniew Ziobro chce, żeby polski Trybunał ocenił, czy artykuł 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej jest zgodny z Konstytucją RP.

Jak podaje tvn24.pl, wniosek jest rozszerzeniem wcześniejszego – z 23 sierpnia. W piśmie, które zostało złożone z datą 4 października, Prokurator Generalny wnosi o stwierdzenie niezgodności art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej z polską konstytucją „w zakresie, w jakim dopuszcza występowanie przez sąd z pytaniem prejudycjalnym o wykładnię Traktatów lub o ważność i wykładnię aktów przyjętych przez instytucje, organy lub jednostki organizacyjne Unii, w sprawach dotyczących ustroju, kształtu i organizacji władzy sądowniczej oraz postępowania przed organami władzy sądowniczej państwa członkowskiego Unii Europejskiej”.

Rozszerzony wniosek z 23 sierpnia

W uzasadnieniu wniosku złożonego przez znajduje się informacja, że to rozszerzenie wniosku z 23 sierpnia. Wówczas Prokurator zwracał się o stwierdzenie niezgodności art. 267 rozumianego „w ten sposób, że uprawnia sąd krajowy do skierowania pytania prejudycjalnego do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o wykładnię Traktatów albo ważność lub wykładnię aktów przyjętych przez instytucje, organy lub jednostki organizacyjne Unii w sytuacji, gdy rozstrzygnięcie Trybunału w tym zakresie nie odnosi się do przedmiotu sprawy zawisłej przed sądem krajowym kierującym odesłanie prejudycjalne – z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w związku z wyrażoną wart. 2 Konstytucji zasadą państwa prawnego i wywodzoną z tego artykułu zasadą pewności prawa oraz z ustanowioną w art. 8 ust. l Konstytucji RP zasadą, iż Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej”.

Teraz Ziobro stwierdził jednak, że zgodność przepisów z unijnego traktatu z polską konstytucją powinna zostać sprawdzona także w kontekście autonomicznym. „We wniosku z dnia 23 sierpnia 2018 r. kwestionowana jest jedynie konstytucyjność zaskarżonego przepisu w takim rozumieniu, które dopuszcza kierowanie pytań prejudycjalnych niezwiązanych z przedmiotem sprawy rozpoznawanej przez sąd kierujący tego rodzaju pytanie. W ocenie wnioskodawcy, niezbędne jest natomiast przeprowadzenie kontroli także w kontekście zgodności z Konstytucją RP przedmiotowego (merytorycznego) zakresu treści normatywnych, mogących być osnową pytania prejudycjalnego, a co za tym idzie – konstytucyjności ukształtowanego przez art. 267 TFUE zakresu kompetencji sądu krajowego” – wyjaśniono.

„To po prostu niepojęte”

Wniosek Ziobry komentował w rozmowie z TVN24 Dariusz Mazur, rzecznik Stowarzyszenia Sędziów „Themis”. W jego ocenie jest on „szokujący”. – Dla mnie jako prawnika jest to po prostu niepojęte, bo wygląda na to, że nasz Trybunał Konstytucyjny ma zadecydować o tym, że Polska częściowo wypisuje się spod jurysdykcji Trybunału Sprawiedliwości , a więc łamie artykuł 267 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej – stwierdził Mazur.

Czym jest Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej?

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej jest jednym z głównych dokumentów stanowiących dorobek prawny Unii Europejskiej (obok Traktatu o Unii Europejskiej). W ramach 358 artykułów zebrane zostały w nim przepisy regulujące funkcjonowanie UE w zakresie m.in. rynku wewnętrznego, transportu, ochrony ludności, przemysłu, polityki społecznej i wspólnej polityki handlowej.

Czytaj też:
Sąd Najwyższy skierował kolejne pytania do Trybunału Sprawiedliwości UE

Źródło: TVN24
 8

Czytaj także