MSWiA: Nieprawidłowości w 87 proc. escape roomów. Będzie zmiana przepisów

MSWiA: Nieprawidłowości w 87 proc. escape roomów. Będzie zmiana przepisów

Minister Joachim Brudziński
Minister Joachim Brudziński / Źródło: Flickr / MSWiA
Niemal 1,6 tys. nieprawidłowości stwierdzili strażacy podczas kontroli ponad 430 escape roomów w całej Polsce. Po tragedii w Koszalinie, gdzie w pożarze pokoju zagadek zginęło pięć nastolatek, MSWiA zapowiada zmianę przepisów.

W czwartek resort poinformował o wynikach kontroli prowadzonych przez Państwową Straż Pożarną w całym kraju. Od 5 do 7 stycznia strażacy skontrolowali 434 escape roomy.

„W trakcie kontroli stwierdzono ogółem prawie 1,6 tys. nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym prawie 600 w zakresie warunków ewakuacji. Łączna liczba escape roomów z nieprawidłowościami stanowiła około 87 proc. wszystkich skontrolowanych lokali. Dla 53 lokali wydano decyzje o zakazie ich eksploatacji, a w 40 przypadkach nałożono grzywny w drodze mandatu karnego” – poinformowało MSWiA.

Liczne nieprawidłowości

Nieprawidłowości, które wykryto podczas kontroli, dotyczyły przede wszystkim zamykania drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe otwarcie w przypadku pożaru, niewłaściwej szerokości dróg ewakuacyjnych i braku ich oznakowania. W lokalach stwierdzano również m.in. brak gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych oraz użytkowanie prowizorycznych instalacji np. elektrycznych i grzewczych.

Będzie zmiana przepisów

MSWiA zapowiada uszczegółowienie przepisów dotyczących ewakuacji w obiektach, w których prowadzona jest działalność gospodarcza o charakterze rozrywkowym. Zgodnie z projektowanymi zmianami właściciel, zarządca, użytkownik lub inny faktycznie władający takim obiektem lub jego częścią, powinien przed rozpoczęciem działalności w tym zakresie oraz co najmniej raz na 2 lata, przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji ewakuacji ludzi w miejsce bezpieczne, na zewnątrz budynku lub do sąsiedniej strefy pożarowej, a także sprawdzenie spełniania wymagań ochrony przeciwpożarowej.

W projekcie rozporządzenia przewidziano ponadto, aby o sprawdzeniach oraz o ich wynikach informowany był właściwy miejscowo komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej. Na właściciela, zarządcę lub użytkownika obiektu zostanie nałożony obowiązek przeprowadzenia takiego sprawdzenia – w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia MSWiA.

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów został przekazany do konsultacji międzyresortowych.

Czytaj także:
Koszalin. Pogrzeb nastolatek, które zginęły w pożarze escape roomu

Czytaj także

 0