Nie żyje Paweł Adamowicz. Kto zgodnie z przepisami będzie wykonywał jego obowiązki?

Nie żyje Paweł Adamowicz. Kto zgodnie z przepisami będzie wykonywał jego obowiązki?

Paweł Adamowicz
Paweł Adamowicz / Źródło: Newspix.pl / WOJCIECH FIGURSKI
Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz nie żyje. Został zaatakowany podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdańsku. Kto po śmierci prezydenta miasta zgodnie z przepisami zaczyna wykonywać jego obowiązki?

Kodeks wyborczy i ustawa o samorządzie gminnym podaje, jakie kroki należy podjąć w przypadku śmierci prezydenta miasta. W takiej sytuacji komisarz wyborczy w ciągu dwóch tygodni od daty zgonu w drodze postanowienia stwierdza wygaśnięcie mandatu. Zgodnie z przepisami to postanowienie musi zostać przesłane natychmiast wojewodzie i przewodniczącemu rady miasta oraz ogłoszone w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Dodatkowo powinno być zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej.

Decyzja premiera

Premier jest zobowiązany do zarządzenia przedterminowych wyborów w ciągu 90 dni od wygaśnięcia mandatu zmarłego prezydenta miasta. Termin głosowania musi być skonsultowany z Państwową Komisją Wyborczą. Wybory zgodnie z przepisami powinny się odbyć w dzień wolny od pracy w ciągu 90 dni od daty wygaśnięcia mandatu. W tej sprawie wojewoda wydaje obwieszczenie.

Przyspieszonych wyborów nie przeprowadza się, gdy ich termin wypadałby w terminie krótszym niż 12 miesięcy przed planowanym zakończeniem kadencji. Śmierć prezydenta i wygaśnięcie jego mandatu wiąże się z zakończeniem sprawowania funkcji przez wszystkich jego zastępców. Do momentu wyboru nowego prezydenta miasta jego obowiązki pełni osoba wyznaczona przez premiera kraju. Jest nim komisarz.

Czytaj także:
Nie żyje Paweł Adamowicz. Prezydent Gdańska zmarł w szpitalu

Czytaj także