Chcesz złożyć reklamację na nieświeże jedzenie? Można to zrobić przez internet

Chcesz złożyć reklamację na nieświeże jedzenie? Można to zrobić przez internet

Zakupy, zdj. ilustracyjne
Zakupy, zdj. ilustracyjne / Źródło: Fotolia / WavebreakmediaMicro
Produkty żywnościowe czasami nie spełniają oczekiwań, ale ze względu na stosunkowo niską cenę takich dóbr, konsumenci rezygnują ze składania reklamacji. Teraz otrzymali narzędzie, które umożliwi im wysyłanie zażaleń drogą elektroniczną.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przypomniał, że produkty żywnościowe są najczęściej kupowanymi dobrami konsumpcyjnymi. Zdarza się, że nie spełniają naszych oczekiwań, ponieważ na opakowaniu nie zamieszczono informacji o składzie czy pochodzeniu produktu. Niekiedy zakupiona żywność jest po prostu nieświeża. Konsumenci nie są w takiej sytuacji bezradni. Powstało Centrum Polubownego Rozwiązywania Sporów dotyczących żywności (CPRSŻ), będące pierwszym w Polsce i jedynym w Europie podmiotem tego typu.

„Klient przeważnie nie ma motywacji”

Centrum stanowi alternatywę dla postępowań sądowych, a składanie wniosków odbywa się drogą elektroniczną. Po zarejestrowaniu sprawy obie strony sporu otrzymują kod, dzięki któremu mogą porozumiewać się za pośrednictwem sieci. Konsument bez ponoszenia kosztów może w ten sposób dojść do porozumienia z przedsiębiorcą. – Artykuły spożywcze są stosunkowo tanie, więc klient przeważnie nie ma motywacji, żeby dochodzić swoich racji na drodze sądowej. W tej sytuacji dobrym rozwiązaniem są postępowania mediacyjne. Zachęcamy konsumentów i przedsiębiorców, aby z nich korzystali. UOKiK będzie się przyglądał działalności Centrum – powiedziała Dorota Karczewska, wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W Centrum pracują adwokaci, prawnicy oraz radcowie prawni, którzy mają doświadczenie w tego typu sporach konsumenckich oraz znają prawo żywnościowe. – Samo rozstrzygnięcie sporu przez CPRSŻ nie jest wiążące, a strony mogą wycofać się z postępowania na każdym jego etapie. Zatem w przypadku gdy konsument lub przedsiębiorca uzna, że sprawę należy skierować na drogę postępowania sądowego ma do tego prawo, bowiem terminy przedawnienia nie biegną do czasu zakończenia sporu – wyjaśniła przewodnicząca CPRSŻ, mecenas Magdalena Osińska.

Czytaj także:
Oxfam: 26 najbogatszych ludzi świata ma tyle majątku, co połowa ludzkości

Czytaj także

 0