Bezprecedensowy ruch KE. Postępowania wobec wszystkich państw członkowskich UE

Bezprecedensowy ruch KE. Postępowania wobec wszystkich państw członkowskich UE

Flaga UE przed siedzibą KE
Flaga UE przed siedzibą KE / Źródło: Fotolia / fot. Andrey Kuzmin
Komisja Europejska podjęła decyzje o wszczęciu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w odniesieniu do 27 państw członkowskich, w tym Polski, w celu zapewnienia właściwego wdrożenia przepisów UE dotyczących usług i kwalifikacji zawodowych, podała Komisja.

– Wszczynamy dziś szereg postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w celu zapewnienia skutecznego i spójnego egzekwowania przepisów UE, które umożliwiają specjalistom i przedsiębiorstwom świadczenie usług w całej Europie. Usunięcie obecnych przeszkód przyczyni się do rozwoju jednolitego rynku usług i pozwoli mu w pełni zrealizować swój potencjał gospodarczy. Konieczne są jednak dalsze środki. Państwa członkowskie muszą zwiększyć wysiłki na rzecz przyjęcia wniosków ustawodawczych przedłożonych przez Komisję w ramach pakietu dotyczącego usług ze stycznia 2017 r. – powiedziała komisarz do spraw rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP Elżbieta Bieńkowska, cytowana w komunikacie.

W związku z szeregiem niedociągnięć w transpozycji przepisów w obszarze usług Komisja przesyła łącznie 31 wezwań do usunięcia uchybienia i jedno uzupełniające wezwanie do usunięcia uchybienia, jak również dwie uzasadnione opinie:

  • wezwania do usunięcia uchybienia skierowane do 27 państw członkowskich (wszystkich z wyjątkiem Danii) w związku z niezgodnością ich ustawodawstwa i praktyki prawnej z przepisami UE dotyczącymi uznawania kwalifikacji zawodowych i związanej z tym możliwości pracy (naruszenie dyrektywy w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych);
  • uzasadnioną opinię skierowaną do Cypru i wezwanie do usunięcia uchybienia skierowane do Portugalii w związku ze szczegółowymi zasadami dotyczącymi możliwości wykonywania zawodu inżyniera i architekta (naruszenie dyrektywy w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych);
  • uzupełniające wezwanie do usunięcia uchybienia skierowane do Chorwacji w odniesieniu do ograniczeń dla prawników świadczących usługi wielodyscyplinarne, ograniczeń dotyczących reklamy oraz ograniczeń prawa do wykonywania zawodu (naruszenie dyrektywy usługowej i dyrektywy 98/5/WE w sprawie wykonywania zawodu prawnika);
  • dwa wezwania do usunięcia uchybienia skierowane do Francji i Polski oraz uzasadnioną opinię skierowaną do Irlandii w sprawie ograniczeń dotyczących reklamy w sektorze usług (naruszenie art. 56 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i dyrektywy usługowej);
  • wezwanie do usunięcia uchybienia skierowane do Belgii w związku z procedurą udzielania zezwoleń i ogólnymi wymogami mającymi zastosowanie do podmiotów oferujących usługi zakwaterowania turystycznego w regionie Brukseli (dyrektywa usługowa).

„Wszystkie wymienione państwa członkowskie mają od dziś dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi na zastrzeżenia przedstawione przez Komisję. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o podjęciu dalszych kroków w ramach postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego” - czytamy dalej.

KE zwraca uwagę, że chociaż usługi to dwie trzecie gospodarki UE i około 90% miejsc pracy, sektor usług nie wykorzystuje w pełni swojego potencjału.

„Wzrost wydajności w tym sektorze jest niski szczególnie w porównaniu z resztą świata. Aby odwrócić tę tendencję i przyczynić się do zwiększenia dynamiki wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, państwa członkowskie muszą wspierać rozwój sektora usług i lepiej wykorzystywać potencjał jednolitego rynku usług” - podsumowano.

Czytaj także:
Początek końca reżimu w Wenezueli

Źródło: ISBnews

Czytaj także

 2
  • A ja zadam wdrozenie postepowania przeciwko Junckerowi z podejrzenia o chroniczny alkoholizm skutkiem czego dziala on na szkode Uni Europejskiej.
    • KE goni własny ogon i chyba go złapała, tylko trzeba teraz pochlać w gronie alkoholików żeby rozwiązać ten problem ... nie wiem dlaczego W. Brytania jest wykluczona breksit jeszcze nie dokonał się ?!!!