Sąd oddalił pozew Michaela Bulla przeciwko „Wprost”

Sąd oddalił pozew Michaela Bulla przeciwko „Wprost”

Sąd, zdjęcie ilustracyjne
Sąd, zdjęcie ilustracyjne / Źródło: Pixabay / QuinceMedia
Wyrokiem z dnia 12 lutego sąd oddalił powództwo Michaela Bulla o ochronę dóbr osobistych przeciwko „Wprost”. Chodzi o tekst z 2013 roku dotyczący modernizacji polskiego wojska.

Wyrokiem z dnia 12 lutego sąd pierwszej instancji oddalił powództwo i zasądził od powoda na rzecz pozwanego 377 zł tytułem zwrotu kosztów. W uzasadnieniu sąd wskazał, iż „część opublikowanych informacji, jak ta, że powód groził, straszył i szantażował, niewątpliwie naruszała dobra osobiste powoda w postaci czci i godności zwłaszcza, że powód nie jest osobą publiczną, ani powszechnie znaną więc należało zastosować surowsze kryteria, niemniej jednak działanie pozwanego było pozbawione bezprawności z uwagi na ochronę interesu publicznego i prawo społeczeństwa do informacji o tak istotnych sprawach jak modernizacja uzbrojenia polskiego wojska”. Sąd uznał, że społeczeństwo miało prawo poznać ten artykuł. Zdaniem sądu, „dziennikarz dochował należytej staranności dziennikarskiej, zebrał wszystkie dostępne materiały, przedstawił także stanowisko powoda”. Ponadto, zdaniem sądu, „w artykule nie przedstawiono powoda jednoznacznie negatywnie, a gen. Skrzypczaka jednoznacznie pozytywnie, jak twierdził powód”.

Sprawa dotyczyła tekstu Michała Majewskiego z 2013 roku o gigantycznych kontraktach na uzbrojenie w Ministerstwie Obrony Narodowej.

Czytaj także:
Generał na celowniku

Czytaj także

 0