Prezydent Duda zaskarżył senacką poprawę do ustawy. Chodzi o zatrudnianie sędziów na uczelniach

Prezydent Duda zaskarżył senacką poprawę do ustawy. Chodzi o zatrudnianie sędziów na uczelniach

Prezydent Andrzej Duda
Prezydent Andrzej Duda / Źródło: Newspix.pl / TEDI
Jarosław Gowin poinformował na Twitterze o ostatnich działaniach głowy państwa. Prezydent zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego jeden z przepisów ustawy 2.0. Chodzi o przyznanie sędziom prawa do dożywotniego zatrudnienia na uczelni.

Przypomnijmy, w przepisach ustawy znalazł się zapis, który dotyczy zatrudniania na uczelniach sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jak wyjaśniono w uzasadnieniu senackiej poprawki, wprowadza ona dla urzędującego sędziego Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego lub Sądu Administracyjnego, w tym sędziom w stanie spoczynku, prawo do dożywotniego zatrudnienia na uczelni bez względu na wynik oceny pracowniczej.

zaskarżył do Trybunału senacką «wrzutkę» do Ustawy 2.0 gwarantującą sędziom dożywotne zatrudnienie na uczelniach.Ten przepis jest nie tylko sprzeczny z Konstytucją. Jest też niemoralny i sprzeczny ze zdrowym rozsądkiem. Pełne poparcie z mojej strony dla wniosku PAD” – napisał na .

twitter

Zmiany dla uczelni

Ma się zmienić również model finansowania szkolnictwa wyższego i nauki. Uczelnie będą mogły swobodniej decydować, na co konkretnie przeznaczą otrzymane środki. Pieniądze będą kierowane do uczelni, a nie – jak dotąd – do ich jednostek organizacyjnych (np. wydziałów). Ustawa otworzyć ma też uczelniom drogę do tworzenia federacji.

Poza tym Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaproponowało w trzy duże programy – inicjatywy doskonałości. Jeden z programów skierowany jest do najlepszych uczelni akademickich – badawczych, drugi – do uczelni akademickich w regionach, a trzeci – do publicznych uczelni zawodowych. W ramach tych programów najlepsze uczelnie z każdej z tych trzech grup będą mogły pozyskać dodatkowe pieniądze.

Kiedy Ustawa 2.0 wejdzie w życie, zmienić się mają zasady ewaluacji uczelni. Projekt przewidywał, że nowe zasady obowiązywać będą już w ewaluacji prowadzonej w latach 2017-2020. Jedna z przyjętych przez Sejm poprawek do przepisów przejściowych zakłada jednak, że publikacje z czasopism naukowych w latach 2017 i 2018 r. będą punktowane według dotychczasowych ministerialnych punktacji. Punktacja zmieni się więc dopiero w pracach publikowanych w następnych latach.

Czytaj też:
Dworczyk mówi o 500+ na pierwsze dziecko, PSL odpowiada. „Miśku, my już poparliśmy”

Źródło: Twitter
 5

Czytaj także