Rada Języka Polskiego o paskach w TVP: Perswazje, manipulacje i jednostronność

Rada Języka Polskiego o paskach w TVP: Perswazje, manipulacje i jednostronność

Paski informacyjne w TVP Info
Paski informacyjne w TVP Info Źródło:Facebook / Paski z TVP Info
Z analizy Rady Języka Polskiego wynika, że 75 proc. spośród nieco ponad 300 pasków informacyjnych pokazanych w głównym wydaniu „Wiadomości” TVP w latach 2016-2017 nie pełniło funkcji informacyjnej, tylko perswazyjną, kreacyjną i ekspresywną.

Działająca przy Polskiej Akademii Nauk Rada Języka Polskiego przekazała marszałkowi Sejmu raport dotyczący ochrony języka polskiego w latach 2016-2017. Naukowcy sprawdzili paski informacyjne, które pojawiają się w . W ten sposób rada chciała zbadać, czy TVP zgodnie z obowiązkami statutowymi jako nadawca publiczny „stwarza warunki do właściwego rozwoju języka jako narzędzia międzyludzkiej komunikacji”.

Badacze poddali analizie 306 pasków, które dotyczyły 13 wydarzeń politycznych uznanych za najważniejsze w latach 2016-2017. W badaniu oceniono, że tylko 93 paski(czyli ok. 30 proc.) nie zawierały elementów językowych zależnych od autora. Zdaniem prof. Andrzeja Markowskiego oznacza to, że „pozostała część zapowiedzi materiałów została skonstruowana najprawdopodobniej z myślą o wpływaniu na opinię odbiorcy komunikatu, a nie z myślą o dostarczeniu mu obiektywnego powiadomienia o danym zdarzeniu”. Z raportu wynika również, że tylko 25 proc. pasków „nie zawiera jakichkolwiek lingwistycznie wyodrębnialnych eksponentów wartościowania, a więc są informacjami w sensie ścisłym, celowo pozbawionymi elementów oceniających”.

Według naukowców trzy czwarte komunikatów pełnią trzy główne funkcje: perswazyjną (czyli wpływania na odbiorcę), magiczną (kreacja rzeczywistości) i ekspresywną (wyrażanie emocji i ocen). – Powstały więc one z myślą o stworzeniu autorskich wizji wydarzeń i o wpłynięciu na przekonania (w tym: oceny) odbiorcy. Wizja świata prezentowanego przez „Wiadomości” jest skrajnie jednostronna – ocenił prof. Markowski dodając, że w Wiadomościach działania rządu i partii rządzącej są przedstawiane w sposób bezwzględnie pozytywny, podczas gdy działania partii opozycyjnych, ruchów obywatelskich czy instytucji Unii Europejskiej są oceniane wyłącznie negatywnie.

Czytaj też:
Spięcie w studio TVP z udziałem posła Nowoczesnej. „Flaga Polski to symbol PiS”

Galeria:
Oto najlepsze paski informacyjne TVP z ostatnich dni
Źródło: Wirtualne Media