ZNP pozwie Orzechowskiego?

ZNP pozwie Orzechowskiego?

Dodano:   /  Zmieniono: 
Związek Nauczycielstwa Polskiego nie wykluczył złożenia do sądu pozwu, w związku z piątkowymi wypowiedziami wiceministra edukacji Mirosława Orzechowskiego, dotyczącymi m.in. majątku związku. ZNP zarzuca ministrowi pomówienie.

Na piątkowej konferencji prasowej Orzechowski zapowiedział złożenie do poselskiego projektu ustawy o restytucji majątku podmiotów wspierających komunizm poprawki, zgodnie z którą majątek ZNP miałby zostać przekazany na wsparcie nauczycieli-emerytów. Ocenił, że ZNP mieści się w grupie podmiotów, których majątek podlegałby restytucji. Podał także, że majątek związku szacowany jest na około 12 mld zł.

Orzechowski mówił, że na niego "składa się nie tylko rutynowa przez lata fala świadczeń państwa na rzecz organizacji, lecz także przejęcie majątku przedwojennych organizacji, takich jak Polska Macierz Szkolna czy Związek Nauczycieli Katolickich, (...) oraz w czasie stanu wojennego majątku 'Solidarności', podzielonego między OPZZ i m.in. ZNP".

Jak powiedział w poniedziałek na konferencji prasowej w Warszawie prezes ZNP Sławomir Broniarz, pomysł Orzechowskiego to "przejaw walki LPR i skrajnej prawicy z ZNP". "Skoro nie ma chleba, to niech będą igrzyska. Skoro nie realizuje się przedwyborczych obietnic, skoro nie ma waloryzacji rent i emerytur, to dajmy ludziom pożywkę w postaci awantur" - mówił.

Prezes ZNP podkreślił, że wiceminister podając argumenty za swoją poprawką powiedział nieprawdę. Zdementował informację dotyczącą wartości majątku związku; podał, że jego wartość księgowa wynosi ok. 32 mln zł. "Zarzuty, że pochodzi on z czasów PRL jako darowizna ówczesnych władz, są nieprawdziwe i oszczercze wobec tysięcy ludzi, którzy przez ponad 100 lat naszej działalności budowali nasz dorobek" - podkreślił. Poinformował, że majątek organizacji pochodzi ze składek związkowców, działalności gospodarczej prowadzonej przez związek oraz darowizn od osób prywatnych.

Broniarz zdementował też informację, że związek ma ok. 100 obiektów wypoczynkowych. Wyliczył, że ZNP posiada: 3 sanatoria, 4 ośrodki wypoczynkowe sezonowe i 11 domów wczasowych całorocznych. Przypomniał, że kamień węgielny pod najstarszy z ośrodków - byłe sanatorium nauczycielskie w Zakopanem na Ciągłówce - wmurowano w 1924 r.; zostało ono zbudowane ze składek związkowców. Poinformował także, że kamień węgielny pod siedzibę centrali ZNP także wmurowano przed II wojną światową - w 1930 r.

Zdementował również informację, że w wyniku stanu wojennego związek zagarnął majątek "Solidarności". Podał, że 11 lat temu zakończyła działalność komisja, która miała za zadanie dokonanie rozliczenia majątku i zobowiązań finansowych wobec "Solidarności". "Od 1996 r. do Zarządu Głównego ZNP nie wpłynęło żadne roszczenie z tego tytułu. Związek nigdy nie uchylał się przed takimi działaniami" - podkreślił.

Mówił także, że oczekuje od Orzechowskiego "pokazania dokumentów, powstałych w naszej organizacji, z których niezbicie wynikać będzie, że ZNP wspierał komunizm".

Wiceminister edukacji, pytany o ewentualne złożenie pozwu przeciwko niemu, powiedział, że "ze spokojem podchodzi do połajanek ze strony środowisk postkomunistycznych". Orzechowski uznał, że ZNP powinno samo przejrzeć w archiwum swoje dokumenty. "Niech sami zdecydują, czy chcą dalej bronić reduty, która jest nie do obrony" - powiedział.

Pytany o różnice w szacunkach wartości majątku związku, podane przez niego i przez Broniarza, zauważył, że kwota podana przez niego była tylko szacunkową. "Zresztą czym innym jest wartość księgowa, a czy innym rzeczywista" - zastrzegł. Tłumaczył przy tym, że wymieniając ją powtórzył informacje podawane wcześniej przez innych.

Orzechowski zaznaczył także, że projekt ustawy autorstwa LPR dotyczący restytucji majątku, do którego zamierza złożyć poprawkę, dotyczy tylko dóbr zgromadzonych w latach 1944-1989 r. Wyjaśnił, że zgodnie z tym, jeśli chodzi o majątek ZNP, restytucji podlegałby także tylko majątek zgromadzony w tym czasie.

ZNP powstał w 1930 r. z połączenia w Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych i Związku Zawodowego Nauczycieli Polskich Szkół Średnich. Jest spadkobiercą tych organizacji oraz stowarzyszeń je poprzedzających - utworzonych pod zaborami Związku Nauczycieli Ludowych, Polskiego Związku Nauczycielskiego i Związku Nauczycielstwa Ludowego w Galicji - dlatego w 2005 roku obchodził 100-lecie działalności. Od 1984 r. jest członkiem OPZZ.

ZNP jest najliczniejszym związkiem zawodowym działającym w oświacie - zrzesza ponad 300 tys. osób.

pap, ss, ab

 0

Czytaj także