Prezydent podpisał ustawę ws. rozszerzenia programu Rodzina 500 plus

Prezydent podpisał ustawę ws. rozszerzenia programu Rodzina 500 plus

Andrzej Duda
Andrzej Duda / Źródło: KPRP / Krzysztof Sitkowski
– Ta ustawa przybliża nas do realizacji tego celu, który ja kiedyś sobie postawiłem, ubiegając się o urząd prezydenta, żeby jakość życia zwykłej polskiej rodziny się podniosła – powiedział prezydent podczas uroczystości podpisania noweli ustawy rozszerzającej program „Rodzina 500+”.

– Jeżeli chcemy podążać w tym samym kierunku, w którym podąża zachód Europy, to tego typu świadczenia, które wspierają rodzinę muszą być. Bo to jest standard w państwach na zachodzie Europy – podkreślał dziś Andrzej Duda. Prezydent podpisał nowelę ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw.

Na czym polegają zmiany?

Zgodnie ze zmianami, świadczenie w ramach programu Rodzina 500+ będzie przysługiwało również na pierwsze dziecko w rodzinie, bez względu na dochód. Ponadto ustawa obejmuje wsparciem dzieci przebywające w domach pomocy społecznej oraz w instytucjonalnych formach pieczy zastępczej.

Wnioski – w jaki sposób składać?

Wnioski o przyznanie wsparcia na nowych zasadach, czyli bez kryterium dochodowego, będzie można składać w dwóch formach: w wersji papierowej – od 1 sierpnia 2019 r., a w wersji elektronicznej – od 1 lipca 2019 r.

Znowelizowana ustawa wprowadza trzymiesięczny termin – liczony od dnia urodzenia dziecka – na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko. Złożenie wniosku w tym terminie będzie skutkowało przyznaniem tego świadczenia z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka. Obecnie świadczenie 500 plus przysługuje – co do zasady – od miesiąca, w którym złożono wniosek.

Nowela umożliwi także przyznanie – z zachowaniem ciągłości – świadczenia wychowawczego drugiemu rodzicowi dziecka w razie śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres, lub który zmarł przed rozpatrzeniem wniosku. Obecnie w takiej sytuacji drugi rodzic musi złożyć „swój” wniosek o świadczenie.

Czytaj także

 1
  • Tak, naiwnym wyborcom po 500 a w czerwcu w USraelu lub po wyborach podpis za 300 mld. dolarów na konto 447. Dlatego projekt ustawy Anty447 został zdjęty z obrad. W normalnym kraju za takie coś powinni być postawieni przed Trybunał Stanu.