USA. Polonia pisze do senatorów ws. restytucji mienia. „Niezwykle tragiczna historia Polski”

USA. Polonia pisze do senatorów ws. restytucji mienia. „Niezwykle tragiczna historia Polski”

Senat USA
Senat USA / Źródło: Fotolia / W.Scott McGill
Kilkudziesięciu przedstawicieli amerykańskich organizacji polonijnych podkreśla, że mienie bezspadkowe nie powinno podlegać zwrotowi. W obszernym dokumencie odpowiedzieli na list ponad 80 członków Senatu USA.

We wtorek 6 sierpnia pojawiła się informacja o liście amerykańskich senatorów do sekretarza stanu Stanów Zjednoczonych Mike'a Pompeo. Politycy „wzywają do odważnego i wprowadzonego w trybie pilnym działania” w celu rozwiązania sprawy mienia ofiar Holokaustu w Polsce. „Teraz, gdy ostatni ocaleni z Holokaustu wciąż żyją, nadszedł czas by poprzeć nasze słowa sensownym działaniem. Zachęcamy do podejmowania śmiałych inicjatyw, które pomogą Polsce w rozwiązaniu tego problemu tak szybko, jak to możliwe” – napisali amerykańscy senatorowie.

Odpowiedź Polonii

Do listu członków Senatu USA odniosło się kilkudziesięciu przedstawicieli organizacji polonijnych. „W swoim liście chwaliliście Państwo Sekretarza Pompeo za wezwanie Polski do ustanowienia prawa o kompleksowej restytucji mienia. Zwracamy Państwa uwagę na to, że takie prawo nie może obejmować roszczeń dotyczących mienia pozostawionego bezpotomnie i bezspadkowo” – poinformowano.

W dalszej części dokumentu autorzy odwołali się do wydarzeń historycznych. „Co więcej, zarówno Państwo jak i Sekretarz Pompeo nie bierzecie pod uwagę, niezwykle tragicznej i skomplikowanej historii Polski, która powoduje, że wprowadzenie takiego prawa jest w Polsce bardzo trudne” – czytamy. „Żaden inny naród nie został tak boleśnie doświadczony w trakcie trwania II Wojny Światowej oraz po jej zakończeniu jak Polska. Na konferencjach w Teheranie i Jałcie, supermocarstwa: Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Związek Radziecki ustaliły przesunięcie zachodniej granicy Polski na zachód, natomiast Rosja zagarnęła o wiele większą część Polski położoną na wschodzie. (...) Jeszcze mocniej komplikuje sytuację Polski fakt, że skala zniszczeń materialnych była niespotykana, a Warszawa, stolica, zrównana z ziemią i zamieniona w stertę gruzów. Ponadto Polska nigdy nie otrzymała jakiejkolwiek rekompensaty zarówno za poniesione ogromne straty materialne, jak i za niezliczoną liczbę ludzkich ofiar” – opisano.

„Zwrot dóbr ich prawowitym właścicielom”

Jednocześnie zaznaczono, że „pomimo braku kompleksowego prawa dotyczącego restytucji mienia, Polska posiada przepisy i mechanizmy umożliwiające zwrot dóbr ich prawowitym właścicielom”. Co więcej, poinformowano, że „zgodnie z istniejącym prawem oraz tradycją prawną obowiązującą w Polsce, USA, jak również w innych krajach należących do naszego kręgu cywilizacyjnego, aktywa pozostawione bez spadkobierców prawnie przechodzą na skarb państwa”. „Mamy nadzieję, że Szanowni Państwo będą w przyszłości bardziej bezstronni i pozbawieni antypolskich uprzedzeń, aby stosunki między Polską a Stanami Zjednoczonymi pozostały przyjazne, z korzyścią dla obu państw” – zakończyli przedstawiciele amerykańskich organizacji polonijnych.

Czytaj też:
Bliscy polityków będą musieli ujawnić swój majątek? Jest projekt ustawy

Źródło: stopacts447.org
+
 2

Czytaj także