Czy zadawanie uczniom prac domowych jest legalne? RPD wyjaśnia

Czy zadawanie uczniom prac domowych jest legalne? RPD wyjaśnia

Szkoła
Szkoła Źródło: Fotolia / Kzenon
„Rozpowszechniana w internecie informacja, jakoby zadawanie szkolnych prac domowych i ich ocenianie było bezprawnym działaniem nauczycieli, jest nieprawdziwa” – poinformowano w komunikacie opublikowanym na stronie RPD.

W komunikacie poinformowano, że Rzecznik Praw Dziecka nigdy nie podważał legalności prac domowych. Uważa je za „ważny element edukacji, z zastrzeżeniem, że zadania muszą być dostosowane do indywidualnych potrzeb ucznia i nie mogą być dla niego nadmiernym obciążeniem”. „Pojawiające się w serwisach społecznościowych rzekome stanowisko Rzecznika Praw Dziecka z grudnia 2018 roku, w którym ponoć uznaje on za pozbawione podstaw prawnych zadawanie prac domowych i ich ocenianie przez nauczycieli, jest typowym fake newsem” – poinformowano.

W dalszej części komunikatu powołano się na art. 98 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, z którego wynika że: „statut szkoły określa dopuszczalne formy pracy uczniów i zasady ich oceniania, m.in. sprawdziany, odpowiedzi ustne, kartkówki, aktywność na lekcjach, dodatkowe prace, np. referaty i prezentacje, oraz właśnie prace domowe”. W opinii Rzecznika Praw Dziecka praca domowa spełnia ważne funkcje dydaktyczne, począwszy od utrwalania wiadomości zdobytych podczas zajęć w szkole, poprzez rozwijanie inicjatywy ucznia, po kształcenie samodzielności myślenia i działania.

Praca domowa dla uczniów – jakie kryteria powinna spełniać?

„Rzecznik Praw Dziecka zastrzega jednocześnie, że zadawanie pracy domowej zawsze powinno być celowe, przemyślane i dostosowane do indywidualnych potrzeb ucznia. Praca ta nie może stanowić nadmiernego obciążenia dziecka, które musi mieć czas także na odpoczynek, zabawę, uczestnictwo w życiu rodzinnym, spotkania z rówieśnikami i rozwijanie zainteresowań” – czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie RPD.

Zdaniem rzecznika nauczyciel w sposób najbardziej wiarygodny i kompetentny może ocenić indywidualne potrzeby swojego ucznia, dlatego kwestie organizacji zadań domowych należy pozostawić szkołom. RPD poinformował także, że jeżeli uczniowie czują się przeciążeni pracami domowymi to „trzeba o tym porozmawiać z wychowawcą lub poinformować dyrektora szkoły” lub powiadomić samorząd uczniowski. „Jeśli problemu nie uda się rozwiązać we współpracy ze szkołą, należy powiadomić organ nadzoru nad pracą szkoły, czyli właściwego kuratora oświaty” – podano.

Czytaj też:
Czarzasty do Gozdyry: Jeśli ktoś mówi, że sławię Armię Czerwoną, jest debilem

Źródło: brpd.gov.pl
 3

Czytaj także