Trybunał Konstytucyjny ogłosił wstrzymanie stosowanie głośnej uchwały Sądu Najwyższego

Trybunał Konstytucyjny ogłosił wstrzymanie stosowanie głośnej uchwały Sądu Najwyższego

Julia Przyłębska i Małgorzata Gersdorf
Julia Przyłębska i Małgorzata Gersdorf / Źródło: Newspix.pl / Damian Burzykowski
W środę 29 stycznia Trybunał Konstytucyjny podjął decyzję o wstrzymaniu stosowania uchwały SN dotyczącej sędziów wybranych przez Krajową Radę Sądownictwa po lutym 2018 roku. Wstrzymanie ma obowiązywać „do czasu rozstrzygnięcia wniosku marszałek Sejmu ws. sporu kompetencyjnego”.

twitter

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że nie można ograniczać prawa sędziego do orzekania. Dotyczy to także sędziów powołanych przez prezydenta Andrzeja Dudę na wniosek obecnej KRS. TK zdecydował więc, że mają moc obowiązującą orzeczenia wydane przez składy orzekające, w których zasiadali sędziowie powołani po lutym 2018. Orzeczenie TK staje wobec tego w kontrze do uchwały połączonych izb SN z 23 stycznia, w której stwierdzono coś całkiem przeciwnego. Trybunał postanowił wstrzymać obowiązywanie powyższej uchwały. Warto przypomnieć, że była ona wydana na polecenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dzisiejsze rozstrzygnięcie TK może w takiej sytuacji doprowadzić do sporu z instytucjami unijnymi.

Uchwała połączonych izb SN

W czwartek 23 stycznia 2020 roku Sąd Najwyższy wydał uchwałę, z której wynika, że sędziowie wybrani przez „nową” Krajową Radę Sądownictwa są nieuprawnieni do orzekania. W uchwale SN uznano, że jeśli w składzie Sądu Najwyższego zasiada osoba powołana na wniosek „nowej” KRS, skład jest nieprawidłowo obsadzony. W przypadku sądów powszechnych i wojskowych Sąd Najwyższy uznał, że skład orzekający z osobą powołana na sędziego z rekomendacji nowej KRS jest nieprawidłowo obsadzony, jeżeli wadliwość procesu powoływania prowadzi, w konkretnych okolicznościach, do naruszenia standardu niezawisłości i bezstronności.

W niejawnym posiedzeniu uczestniczyło ponad 60 sędziów trzech izb SN: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Uchwałę dotyczącą legalności zasiadania w składach sędziowskich podjęto w odpowiedzi na pytanie pierwszej prezes Małgorzaty Gersdorf w sprawie sędziów SN powołanych na wniosek nowej KRS przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Czytaj też:
Uchwała Sądu Najwyższego mocno komplikuje prawną rzeczywistość. Wyjaśniamy krok po kroku

Źródło: Twitter / @PAPinformacje
+
 11

Czytaj także