Lekarze chcą, by COVID-19 uznać za chorobę zawodową. Powołują się na brak sprzętu ochronnego

Lekarze chcą, by COVID-19 uznać za chorobę zawodową. Powołują się na brak sprzętu ochronnego

Leczenie pacjentów z koronawirusem
Leczenie pacjentów z koronawirusem / Źródło: Shutterstock / Musashi akira
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zwróciło się z apelem do premiera Mateusza Morawieckiego. Lekarze i lekarze dentyści domagają się, aby chorobę zakaźną wywołaną u nich wirusem SARS-CoV-2 uznano za chorobę zawodową. Ten sam organ przedstawił też swoje stanowisko w sprawie projektu dotyczącego specjalizacji.

„Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej postuluje, aby choroba zakaźna wywołana u lekarza lub lekarza dentysty wirusem SARS-CoV-2 była uznawana za chorobę zawodową. W tym celu apelujemy o odrębne wpisanie choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 do wykazu chorób zawodowych. Oczekujemy również, że w przypadku, gdy na chorobę zakaźną wywołaną wirusem SARS-CoV-2 zachoruje lekarz albo lekarz dentysta, to przyjmowane będzie, że z wysokim prawdopodobieństwem choroba ta została spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy” – czytamy w oficjalnym komunikacie na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej.

Choć lekarze są generalnie chronieni, a do chorób zawodowych zalicza się także choroby zakaźne lub pasożytnicze oraz ich następstwa, to jednak wyraźne wyszczególnienie choroby zawodowej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 w ich ocenie usunie wszelkie wątpliwości organów orzekających w sprawie chorób zawodowych.

W komunikacie podkreśla się, że statystycznie ryzyko zakażenia wywołanego koronawirusem podczas wykonywania obowiązków zawodowych jest w grupie zawodowej lekarzy i lekarzy dentystów znacznie wyższe niż w przypadku innych grup zawodowych. Jak dodają, ryzyko to zwiększa się jeszcze bardziej, gdy brak jest wystarczających środków ochrony indywidualnej dla lekarzy. Ich zdaniem sam fakt, że wirus SARS-CoV-2 nie został jeszcze dostatecznie dokładnie przebadany pod kątem sposobów skutecznej ochrony przed nim, także powinien wpłynąć na stosowną decyzję rządzących.

„Lekarze i lekarze dentyści z wielkim oddaniem włączają się do walki z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa. Powszechnie wiadomo, że większość podmiotów wykonujących działalność leczniczą w kraju jest nieprzygotowana do walki z epidemią, w szczególności jednostki te nie zapewniają lekarzom i lekarzom dentystom wystarczającego wyposażenia w niezbędne środki ochrony osobistej. Mimo tych trudnych warunków pracy i narażania własnego zdrowia oraz życia i zdrowia swoich rodzin, lekarze i lekarze dentyści starają się zapewnić chorym jak najlepszą opiekę medyczną” – możemy przeczytać w komunikacie.

Czytaj też:
Naczelna Rada Lekarska chce „radykalnie większego” dostępu do testów na koronawirusa
Czytaj też:
Imprezy masowe w Polsce zostaną tymczasowo odwołane? Apel szefa Naczelnej Rady Lekarskiej
Czytaj też:
Hiszpania: Najtragiczniejsza doba od początku epidemii. Odnotowano 849 ofiar śmiertelnych

Źródło: nil.org.pl
-
 0

Czytaj także