Obowiązek zakrywania ust i nosa. Rozporządzenie wchodzi w życie

Obowiązek zakrywania ust i nosa. Rozporządzenie wchodzi w życie

Kobieta i dziecko w maseczkach
Kobieta i dziecko w maseczkach / Źródło: Shutterstock / FamVeld
W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie, które uszczegóławia przepisy o obowiązku zakrywania ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych w związku z epidemią COVID-19. Obowiązek zakrywania ust i nosa będzie obowiązywał od czwartku 16 kwietnia do odwołania.

W środę wieczorem w Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Zakrywanie nosa i ust w samochodzie

Nakaz zakrywania ust i nosa od czwartku obowiązywać będzie w środkach publicznego transportu zbiorowego oraz w samochodach, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie.

Gdzie należy zakrywać nos i usta?

Ponadto usta i nos trzeba będzie zakrywać w miejscach ogólnodostępnych, w tym na drogach i placach, w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym. Za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.

O noszeniu maseczki lub innej ochrony trzeba pamiętać również w placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Autorka: Olga Zakolska

Czytaj też:
Obowiązek zakrywania ust i nosa. MZ opublikowało zaktualizowany projekt rozporządzenia

Źródło: PAP
 0

Czytaj także