TK rozstrzygnął spór kompetencyjny. Powołania sędziów wyłączną kompetencją prezydenta

TK rozstrzygnął spór kompetencyjny. Powołania sędziów wyłączną kompetencją prezydenta

TK duże zdjęcie
TK duże zdjęcie Źródło: Flickr / Lukas Plewnia
Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnął spór kompetencyjny. W orzeczeniu stwierdzono m.in. że powołania sędziów są wyłączną kompetencją prezydenta RP, a Sąd Najwyższy nie ma prawa nadzoru nad tymi powołaniami.

Po trzech rozprawach dotyczących sporu kompetencyjnego, jaki miał zaistnieć między Sejmem i prezydentem a Sądem Najwyższym Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie uznał, że w jego ocenie SN wykroczył poza swoje uprawnienia. Sprawa dotyczy uchwały trzech Izb SN z 23 stycznia 2020 r., w której sąd uznał osoby powołane przez nową KRS za niespełniające wymogów niezależności od polityków. Przedstawiciele marszałek Sejmu, prezydenta oraz Prokuratora Generalnego przekonywali, że Sąd Najwyższy – poprzez styczniową uchwałę – wkroczył w kompetencje zarówno Sejmu, jak głowy państwa.

Orzeczenie TK wydano większością głosów. Zdania odrębne zgłosiło pięciu sędziów: Leon Kieres, Mariusz Muszyński, Piotr Pszczółkowski, Jakub Stelina i Jarosław Wyrembak​

Orzeł na piersi, nie emblemat UE

– Sąd Najwyższy podkreślając w uzasadnieniu swej uchwały, cytuję: „konieczność lojalności wobec Unii Europejskiej” zignorował swój pierwszorzędny, konstytucyjny obowiązek wierności Rzeczpospolitej. Sąd Najwyższy wszedł w prawo ustawodawcy, naruszył kompetencje Sejmu. Władzę ustawodawczą pełnią w Polsce Sejm i Senat. Sędziowie są niezawiśli i podlegają tylko konstytucji i ustawom – powiedziała Krystyna Pawłowicz, sprawozdawczyni wtorkowej rozprawy Trybunału Konstytucyjnego. Sędzia TK dodała, że „sędziowie w Polsce wydają wyroki jako polscy sędziowie w imieniu Rzeczpospolitej i z jej symbolem na piersi, tj. wizerunkiem polskiego orła, a nie jako sędziowie unijni oznaczeni emblematami UE”.

Podkreśliła, że "wyrok Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej pomijał polski porządek konstytucyjny i jest z nim sprzeczny". Zgodnie z wyrokiem TK polska konstytucja stanowi prawo nadrzędne, a wyroki TSUE "nie są prawem w rozumieniu traktatowym".

Czytaj też:
Trybunał Konstytucyjny: Uchwała trzech izb Sądu Najwyższego niezgodna z konstytucją

Źródło: TVP Info
 2

Czytaj także