Posłowie PiS złożyli w Sejmie projekt ustawy reprywatyzacyjnej. Ma przyspieszyć wypłaty odszkodowań

Posłowie PiS złożyli w Sejmie projekt ustawy reprywatyzacyjnej. Ma przyspieszyć wypłaty odszkodowań

Warszawa, zdjęcie ilustracyjne
Warszawa, zdjęcie ilustracyjne / Źródło: Unsplash / Michal Mrozek
Na stronach Sejmu pojawił się projekt ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich wydanych z naruszeniem prawa. Projekt ma m.in. usprawnić procedury związane z przyznawaniem odszkodowań lokatorom.

W poniedziałek 15 czerwca na sejmowych stronach pojawił się projekt ustawy reprywatyzacyjnej złożony przez posłów PiS. Jak można przeczytać w uzasadnieniu „projekt powstał w celu zapewnienia sprawniejszego działania Komisji (Komisji Weryfikacyjnej zajmującej się sprawami warszawskiej reprywatyzacji, czyli tzw. komisji reprywatyzacyjnej – red.) w realizacji jej ustawowych zadań”.

Posłowie przekonują, że „uzasadnione jest wprowadzenie zmian legislacyjnych, które będą kompleksowo przeciwdziałały przewlekłości postępowań toczących się przed Komisją oraz zwiększą zaufanie obywateli do Komisji i wydawanych przez nią rozstrzygnięć”.

Fundusz reprywatyzacji

W tym celu proponują zapisy, które mają m.in..usprawnić procedury związane z przyznawaniem odszkodowań lokatorom. Pieniądze, które komisja odbiera beneficjentom reprywatyzacji uznanej przez nią za nielegalne mają trafiać do specjalnego Funduszu Reprywatyzacji. Stamtąd mają być wypłacane bezpośrednio lokatorom z pominięciem warszawskiego ratusza.

„Z uwagi na wyłączenie możliwości składania sprzeciwu przez m.st. Warszawa, logiczną konsekwencją takiego kierunku zmian legislacyjnych jest przyjęcie, że zaskarżone w trybie dotychczasowym przepisów decyzje, przyznające odszkodowanie lub zadośćuczynienie uważa się za ostateczne i prawomocne, zaś same odszkodowania oraz zadośćuczynienie zostaną wypłacone uprawnionym osobom w terminie 14 dni od daty wejścia niniejszej ustawy w życie” – czytamy w złożonym projekcie.

Inne zapisy mają m.in. umożliwić udzielenie pełnomocnictwa adwokata lub radcy prawnego do reprezentowania Komisji Weryfikacyjnej czy poszerzyć dotychczasowy katalog przesłanek, będących podstawą do nałożenia obowiązku zwrotu równowartości nienależnego świadczenia.

Komisja ma pracować szybciej

„Przyjęcie proponowanych rozwiązań niewątpliwie w pełni zrealizuje cel, jakim jest zapewnienie rekompensaty za szkodę i krzywdę osobom zajmujących lokale w nieruchomościach warszawskich” – piszą w uzasadnieniu posłowie PiS. „Uporządkowanie i doprecyzowanie dotychczas obowiązujących przepisów wpłynie pozytywnie na szybsze i sprawniejsze funkcjonowanie i procedowanie Komisji” – przekonują.

Przedstawicielem wnioskodawców jest poseł Paweł Lisiecki z PiS.

Czytaj też:
Helena Biedroń pisze do Andrzeja Dudy. „Nasze córki i nasi synowie to ludzie. Proszę, żeby pan ich nie krzywdził”

Źródło: WPROST.pl / Sejm
+
 0

Czytaj także