Projekt ustawy o Polskim Bonie Turystycznym już w Sejmie. Komu będzie przysługiwał?

Projekt ustawy o Polskim Bonie Turystycznym już w Sejmie. Komu będzie przysługiwał?

Wakacje nad polskim morzem
Wakacje nad polskim morzem Źródło:Newspix.pl / Stanisław Krzywy
W Sejmie pojawił się prezydencki projekt ustawy o Polskim Bonie Turystycznym. Zakłada on, że wsparcie wyniesie 500 złotych na każde dziecko. W założeniu ta kwota przeznaczona miałaby być na usługi turystyczne w kraju.

Prezydent skierował do Sejmu projekt ustawy o Polskim Bonie Turystycznym. Zgodnie z inicjatywą, na każde dziecko będzie przysługiwał bon o wartości 500 zł przeznaczony na finansowanie usług hotelarskich lub imprez turystycznych na terenie kraju.

„Świadczenie w formie bonu będzie wynosić 500 zł na każde dziecko. Bon nie będzie podlegał wymianie na gotówkę, inne prawne środki płatnicze ani na inne środki wymiany. Uprawnienie do otrzymania bonu przysługiwać będzie beneficjentom programu społecznego 500+, a także beneficjentom dodatków, o których mowa w art. 80 ust. 1a, art. 113a oraz art. 115 ust. 2a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (...), czyli wszystkim tym osobom, które w dniu wejścia w życie ustawy mają przyznane prawo do tych świadczeń lub dodatków oraz którym prawo to zostanie przyznane w okresie od dnia następującego po dniu wejścia w życie ustawy do dnia 31 grudnia 2021 r”. – czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy.

Osobom wychowującym dzieci niepełnosprawne będzie ponadto przysługiwało dodatkowe świadczenie w formie bonu w wysokości 500 zł na każde dziecko. W projekcie zaproponowano, aby prawo do dokonania płatności za pomocą bonu wygasało 31 marca 2022 r. Jak podano w komunikacie, obsługa bonu będzie realizowana w systemie teleinformatycznym, który rozbuduje i dostosuje ZUS.

Czytaj też:
MEMY po debacie prezydenckiej. Głównymi tematami: Menelowe plus, beton i mucha

Źródło: WPROST.pl / prezydent.pl