Dziś Senat wybierze członka komisji ds. pedofilii. Co z informacją premiera o stanie finansów państwa?

Dziś Senat wybierze członka komisji ds. pedofilii. Co z informacją premiera o stanie finansów państwa?

Posiedzenie Senatu
Posiedzenie Senatu / Źródło: Newspix.pl / Damain Burzykowski
W czwartek 2 lipca na godzinę 9:00 Senat zapowiedział wznowienie 13. posiedzenia. W jego trakcie Senatorowie maja powołać członka Państwowej Komisji ds. walki z pedofilią. Marszałek Senatu oczekuje też, że premier lub inny przedstawiciel rządu przedstawi informację o stanie finansów państwa, co pierwotnie zaplanowano na wczoraj.

13. posiedzenie Senatu ma zostać wznowione 2 lipca o godz. 9:00. W jego trakcie senatorowie mają się zając powołaniem członka Państwowej Komisji ds. wyjaśnienia przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, informacją Ministra Spraw Zagranicznych o przebiegu głosowania w wyborach prezydenckich 2020 r. oraz zmianami w składzie komisji senackich.

facebook

Senat oczekuje od premiera informacji o stanie finansów państwa

Od wczoraj zawieszony jest tez punkt nazwany zgłoszony przez senacką większość nazwany „Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat finansów publicznych w 2020 r”. Debata się nie odbyła ze względu na to, że Mateusz Morawiecki nie przyjął zaproszenia, ani nie wysłał na nią żadnego ze swoich przedstawicieli.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że premier nie ma obowiązku wygłaszania takich informacji na wezwanie Senatu. Funkcję kontrolną nad rządem sprawuje Sejm i to on ma prawo wzywać premiera i członków rządu do udzielenia takich informacji.

Jednak Marszałek Senatu Tomasz Grodzki stwierdził na konferencji prasowej, że Senat RP jest konstytucyjnym organem, który ma prawo oczekiwać, w imieniu wszystkich obywateli, odpowiedzi na pytania jaki jest naprawdę stan finansów państwa i czy finanse Rzeczypospolitej są bezpieczne. Przekonywał, że ludzie mają prawo wiedzieć, czy finanse państwa są bezpieczne, czy sfera budżetowa nie doświadczy obniżek, czy pieniądze na lokatach bankowych są zabezpieczone oraz czy będą zabezpieczone środki na wypłaty z tarcz antykryzysowych.

– Oczekujemy jasnych informacji, jasnych deklaracji premiera i to jest rzecz absolutnie niezbędna, dlatego ponawiamy wezwanie dla premiera rządu, aby stanął przed obliczem Wysokiego Senatu i taką informację przedłożył – oświadczył Grodzki.

Z medialnych wypowiedzi przedstawicieli rządu wynika, że premier, ani żaden z jego przedstawicieli nie zamierza stawić się na debacie w tej sprawie.

Czytaj też:
41 osób zakażonych koronawirusem po weselu. Na imprezie bawił się senator PiS

Źródło: WPROST.pl / Senat
+
 0

Czytaj także