Państwowa Komisja ds. Pedofilii rozpoczyna przyjmowanie zgłoszeń. Wszystko, co musisz wiedzieć

Państwowa Komisja ds. Pedofilii rozpoczyna przyjmowanie zgłoszeń. Wszystko, co musisz wiedzieć

Chłopiec, zdjęcie ilustracyjne
Chłopiec, zdjęcie ilustracyjne / Źródło: Fotolia / fot. obeyleesin
We wtorek 24 listopada zakończyły się prace organizacyjne i ruszyła działalność Państwowej Komisji ds. Pedofilii, której przewodniczy Błażej Kmieciak. Kto może złożyć wniosek? Jak to zrobić? Jakie sprawy będą rozstrzygane? Oto wszystkie szczegóły działalności tego organu.

Kto może złożyć wniosek do Państwowej Komisji ds. Pedofilii?

Jak zaznaczył Kmieciak, każdy ma obowiązek zgłoszenia informacji o takim czynie przestępczym, jeżeli ma o nim świadomość. Nie musi być to pokrzywdzony lub osoba dla niego najbliższa. Sprawa też nie musi być aktualna, a zgłoszenie dotyczyć może wydarzeń sprzed wielu lat. „Komisję można zawiadamiać nie tylko o podejrzeniu popełnienia przestępstwa pedofilii, lecz także o tym, że jakieś osoby lub instytucje miały informacje o przestępstwie, ale nie podjęły działań albo starały się to ukryć” – czytamy w oświadczeniu komisji. „Można także wystąpić do Komisji z wnioskiem o monitorowanie postępowań prowadzonych przez policję, prokuraturę lub sądy. Ma prawo to zrobić każdy, nie tylko strona postępowania” – doprecyzowano.

Jak złożyć wniosek do Państwowej Komisji ds. Pedofilii?

Złożenie wniosku polega na wypełnieniu formularza dostępnego na stronie internetowej komisji pkdp.gov.pl.

Odpowiedni formularz (https://www.gov.pl/web/pkdp/zgloszenie) należy wypełnić, wpisać swoje dane osobowe i kontakt do siebie, podać dane poszkodowanego i sprawcy, krótko opisać okoliczności sprawy (w miarę możliwości wskazać dowody, w tym świadków), podpisać formularz (ręcznie lub podpisem zaufanym ePUAP) i przekazać do Komisji:

  • na adres poczty elektronicznej zgloszenie@pkdp.gov.pl lub 
  • osobiście (po telefonicznym zapisaniu się na spotkanie – nr tel. 22 699 60 50 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:15-16.15) albo
  • za pośrednictwem poczty lub kuriera (na adres: Państwowa Komisja ds. Pedofilii, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa).

Jakie przypadki badać będzie Komisja?

Komisja zapewnia, że każdy zgłoszony przypadek dokonania lub tuszowania przestępstwa pedofilii będzie zbadany, niezależnie od tego, kim jest osoba wskazana jako sprawca. W ramach ustawowo powierzonych zadań Komisja ma prawo analizować sprawy, które uległy przedawnieniu i wpisywać pedofilów do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. Komisja ma także możliwość monitorowania toczących się postępowań. I z tych praw będzie w jak najszerszym zakresie korzystać.

Czytaj też:
Przewodniczący Państwowej Komisji ds. Pedofilii zapewnia: Nie jesteśmy organem sejmowym, rządowym czy kościelnym

Źródło: WPROST.pl / Państwowa Komisja ds. Pedofilii
 2
  • Emisariuszy miłości chroni konkordat , ta komisja to się może u nich wyspowiadać z postępów prac .
    • Parodia pisowskiej komisyjki działa tak: przyjmiemy wszystkie zgłoszenia, ale i tak wypuscimy, co pokazał duda, a kleru nie ruszamy, chociaż jest tam największy odsetek pedofili

      Czytaj także