Uchwała Sejmu i Senatu. „Konstytucja była wyraźną manifestacją suwerenności politycznej”

Uchwała Sejmu i Senatu. „Konstytucja była wyraźną manifestacją suwerenności politycznej”

Elżbieta Witek i Tomasz Grodzki
Elżbieta Witek i Tomasz Grodzki / Źródło: Sejm
Tomasz Grodzki odczytał uchwałę Sejmu i Senatu RP w sprawie uczczenia 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów. – 230 lat temu w sali senatorskiej Zamku Królewskiego w Warszawie, rezydencji władców Rzeczypospolitej Obojga Narodów, została uchwalona Konstytucja 3 Maja – rozpoczął.

W poniedziałek 3 maja po godz. 9:00 rozpoczęło się uroczyste posiedzenie Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Sejmu Republiki Litewskiej, podczas którego przemówienia wygłosili prezydent Andrzej Duda oraz prezydent Litwy Gitanas Nausėda. Tomasz Grodzki odczytał uchwałę podjętą przez Sejm RP i Senat RP w sprawie uczczenia 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów.

– 230 lat temu w sali senatorskiej Zamku Królewskiego w Warszawie, rezydencji władców Rzeczypospolitej Obojga Narodów, została uchwalona Konstytucja 3 Maja. Pierwsza spisana Konstytucja w Europie. Ustawa rządowa opierała się na koncepcji demokratyzacji stosunków społecznych i zasadzie podziału władzy. Była wyrazem dążenia do budowy silnego państwa. Stanowiła formę umowy społecznej, opierającej się na przekonaniu, że jak zapisano w artykule piątym Konstytucji, wszelka władza społeczności ludzkiej początek swój bierze z woli narodu – rozpoczął marszałek Senatu.

„Konstytucja była wyraźną manifestacją suwerenności politycznej”

Konstytucja była wyraźną manifestacją suwerenności politycznej, demonstracją tej niezależności wobec mocarstw ościennych oraz wezwaniem do odnowy Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Uchwalenie Konstytucji 3 Maja stanowiło dowód odpowiedzialności politycznej elit polskich i litewskich oraz świadectwo zwycięstwa innowacyjnej myśli prawno-ustrojowej – kontynuował Tomasz Grodzki.

i Senat RP oraz Sejm Republiki Litewskiej, podkreślając wyjątkowe dla narodów polskiego oraz litewskiego znaczenie aktu z 1791 roku, oddają hołd dziedzictwu nowożytnego konstytucjonalizmu i wyrażają przekonanie, że idee przyświecające uchwaleniu Konstytucji 3 Maja i Zaręczenia Wzajemnego, stały się podstawą politycznej tożsamości obywateli krajów, spadkobierców Rzeczypospolitej Obojga Narodów – zakończył polityk.

Czytaj też:
230 lat temu uchwalono Konstytucję 3 maja. Sprawdź, ile wiesz o polskich konstytucjach!

Źródło: WPROST.pl
+
 1

Czytaj także