Wracają koncerty. Rząd wydał rozporządzenie, zmiany od 4 czerwca

Wracają koncerty. Rząd wydał rozporządzenie, zmiany od 4 czerwca

Tańczący ludzie
Tańczący ludzie Źródło: Shutterstock / Natalya Kokhanova
Z nowego rozporządzenia opublikowanego przez rząd wynika, że od 4 czerwca wrócą koncerty. Dotychczas imprezy plenerowe były dopuszczalne, ale obostrzeniami objęto „zespoły muzyczne”. W znowelizowanym dokumencie tego zapisu o „wyłączeniu” już nie ma.

We wtorek wieczorem w Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację rozporządzenia o obowiązujących nakazach i zakazach, wprowadzonych w związku z pandemią koronawirusa w Polsce. Dotychczasowe przepisy zakładały, że większość wydarzeń kulturalnych może się odbywać, ale bez udziału publiczności (z małymi wyjątkami). Dopuszczalne było organizowanie imprez na otwartym powietrzu, ale z „wyłączeniem działalności grup cyrkowych i zespołów muzycznych”.

Teraz jednak, zgodnie z zapisami z rozporządzenia z 25 maja, ma się to zmienić. Rząd chce, by od 4 czerwca 2021 roku było możliwe organizowanie koncertów etc., oczywiście pod pewnymi warunkami.

Rygory w trakcie pandemii. Od 4 czerwca wrócą koncerty

W nowym rozporządzeniu rządu wskazano, że od 4 czerwca będzie możliwe prowadzenie działalności „związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki”, ale na otwartym powietrzu i pod warunkiem:

  • udostępnienia widzom lub słuchaczom co drugiego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami oraz udziału w wydarzeniu nie więcej niż 250 osób;
  • zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze realizowali nakaz zakrywania ust i nosa,
  • zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze nie spożywali napojów lub posiłków.

Jak czytamy: „Do liczby osób, o której mowa w ust. 19a pkt 1, nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19”.

Rząd zmienia też inny przepis, kasując „wyłączenie działalności grup cyrkowych i zespołów muzycznych” z innego rygoru. Według poprzedniego rozporządzenia w dniach 29 maja – 5 czerwca dopuszczalne miało być organizowanie imprez kulturalnych w pomieszczeniach (z zachowaniem rygorów), ale i w tym wypadku pomijano koncerty. Ten rygor obowiązywał dokładnie od 29 maja do 5 czerwca. Teraz, po nowelizacji, ust. 20 rozporządzenia brzmi:

Do dnia 5 czerwca 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców (...) jest dopuszczalne także w pomieszczeniach, pod warunkiem (...).
Źródło: WPROST.pl
 4

Czytaj także