Ponad 40 posłów PiS za wycofaniem prezydenckich poprawek

Ponad 40 posłów PiS za wycofaniem prezydenckich poprawek

Ponad 40 posłów PiS podpisało się pod wnioskiem do szefa klubu PiS Marka Kuchcińskiego o wycofanie poprawek do konstytucji w sprawie ochrony życia zainicjowanych przez prezydenta. Tę nieoficjalną informację PAP ze źródeł zbliżonych do kierownictwa PiS potwierdził w piątek rano poseł PiS Artur Zawisza, jeden z sygnatariuszy wniosku.

W piśmie posłowie argumentują, powołując się na ekspertyzy prawne w sprawie poprawek, że ich przyjęcie może "prowadzić do osłabienia efektywności ochrony prawnej życia dziecka poczętego".

W piątek w Sejmie planowane jest głosowanie nad propozycjami zmian w konstytucji. Sejmowa komisja nadzwyczajna zajmująca się tą sprawą rekomenduje posłom odrzucenie poprawek zainicjowanych przez prezydenta. Władze klubu PiS deklarowały jednak, że poprawki nie zostaną wycofane.

Pod wnioskiem podpisał się m.in. marszałek Sejmu Marek Jurek.

Zawisza powiedział PAP, że pismo nie zostało jeszcze przekazane szefowi klubu PiS. Pytany, kto był inicjatorem tego wniosku odparł, że "na pewno jednym z najistotniejszych podpisów pod pismem jest podpis marszałka Sejmu".

Jak mówił Zawisza, po krytycznych wobec poprawek analizach ekspertów, posłowie uznali, że nie realizują one intencji z jaką zostały złożone, dlatego wystąpili z wnioskiem o ich wycofanie. Podkreślił, że jest to pismo wewnątrzklubowe, a nie apel, ponieważ "apel miałby charakter moralny i publiczny".

PAP dotarła do treści wniosku posłów PiS.

"My, niżej podpisani posłowie klubu Prawa i Sprawiedliwości występujemy z wnioskiem o wycofanie zgłoszonych w naszym imieniu poprawek do art. 38 i art. 236a Konstytucji, które według ekspertyzy profesora Dariusza Dudka - sporządzonej na zamówienie naszego klubu - +niezależnie od pozytywnych akcentów+, są obarczone +istotnymi błędami prawnymi+, które mogą +prowadzić do osłabienia efektywności ochrony prawnej życia dziecka poczętego+" -  czytamy w nim.

"Podobnie jak we wszystkich innych opiniach prawnych dotyczących tych poprawek, także w opinii naszego własnego eksperta czytamy, że pełnienie przez ten projekt gwarancji w sferze ochrony życia +może okazać się iluzoryczne+" - napisali posłowie.

"Dodatkowo charakter tych poprawek wyraża rozdźwięk między deklarowaną intencją prawodawczą a jej zdecydowanie ułomnym wykonaniem - uniemożliwiającym praktycznie zajęcie wobec nich stanowiska równocześnie odpowiedzialnego i zrozumiałego społecznie" - podkreślono w piśmie. Posłowie przypominają też, że poprawki te zostały prawie jednogłośnie negatywnie zaopiniowane przez komisję nadzwyczajną.

Pod wnioskiem podpisali się także posłowie: Małgorzata Bartyzel, Jerzy Bielecki, Teresa Ceglecka-Zielonka, Daniela Chrapkiewicz, Arkadiusz Czartoryski, Andrzej Ćwierz, Zbigniew Dolata, Jacek Falfus, Mieczysław Golba, Artur Górski, Grzegorz Janik, Jędrzej Jędrych, Lucjan Karasiewicz, Wiesław Kilian, Dariusz Kłeczek, Henryk Kowalczyk, Jan Filip Libicki, Krzysztof Lipiec, Alojzy Lysko, Ewa Malik, Kazimierz Matuszny, Krzysztof Mikuła, Wojciech Mojzesowicz, Kazimierz Moskal, Maria Nowak, Anna Pakuła- Sacharczuk, Bolesław Piecha, Marian Piłka, Stanisław Pięta, Jarosław Rusiecki, Dariusz Seliga, Jarosław Sellin, Edward Siarka, Marek Surmacz, Grzegorz Tobiszowski, Jacek Tomczak, Lucyna Wiśniewska, Tadeusz Wita, Tadeusz Woźniak, Marzena Wróbel, Maria Zuba.

Propozycja prezydencka zakłada zapisanie w ustawie zasadniczej, że życie od chwili poczęcia podlega ochronie prawnej. Mówi też, że ustawy, umowy międzynarodowe i inne przepisy prawa, nie mogą ustanowić ochrony życia poczętego mniejszej niż obecnie, a władze publiczne podejmują działania mające na celu ochronę życia również poprzez pomoc kobiecie ciężarnej.

PiS zgłosił tę propozycję w formie dwóch poprawek tej samej treści, bowiem zapisy te miałyby się znaleźć albo w art. 38 w rozdziale II konstytucji, albo w nowo tworzonym artykule 236a w rozdziale XIII konstytucji - czego konsekwencją, zdaniem PiS, miałoby być nieorganizowanie referendum w sprawie zmiany ustawy zasadniczej.

Inne poprawki dotyczące ochrony życia od poczęcia, nad którymi w piątek mają głosować posłowie, to: propozycja, która mówi, że człowiek posiada niezbywalną godność od chwili poczęcia (jej autorem jest poseł PiS Dariusz Kłeczek, a komisja nadzwyczajna ds. zmian w konstytucji rekomenduje jej przyjęcie) oraz propozycja LPR wprowadzająca zapis, że życie ludzkie jest chronione od poczęcia do naturalnej śmierci.

pap, ss

Czytaj także

 0