Podział podczas głosowania w Sądzie Najwyższym. 14 sędziów wyszło z sali

Podział podczas głosowania w Sądzie Najwyższym. 14 sędziów wyszło z sali

Trybunał Stanu ma siedzibę w tym samym budynku co Sąd Najwyższy
Trybunał Stanu ma siedzibę w tym samym budynku co Sąd Najwyższy / Źródło: Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0 / Darwinek
Zgromadzenie sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego wyłoniło kandydatów na prezesa izby. Jeszcze przed głosowaniem doszło do rozłamu - 14 z 24 sędziów opuściło posiedzenie.

Decyzją zgromadzenia sędziów Izby Cywilnej kandydatami na prezesa izby zostali Marcin Łochowski, Mariusz Łodko, Joanna Misztal-Konecka. W pierwszym głosowaniu Misztal-Konecka uzyskała 10 głosów, a pozostali kandydaci nie żadnego, dlatego też zarządzone zostało drugie głosowanie, w którym Łochowski uzyskał 4 głosy, a Łodko – 6 głosów.

Wszystkie trzy wyznaczone osoby to sędziowie mianowani przez nową Krajową Radę Sądownictwa. O tym, kto ostatecznie stanie na czele Izby Cywilnej zadecyduje prezydent Andrzej Duda.

Rozłam przed głosowaniem w SN

Jeszcze zanim doszło do głosowania, posiedzenie opuściło 14 z 24 sędziów. Przedstawiciele Sądu Najwyższego poinformowali w komunikacie, że kworum nie zostało zerwane. „Aby zgromadzenie mogło dokonać wyboru kandydatów na Prezesa Izby, musiała wziąć w nim udział co najmniej 1/3 członków zgromadzenia, przez co obrady mogły być kontynuowane pomimo opuszczenia posiedzenia przez 14 sędziów” – napisano w komunikacie.

Jednocześnie przedstawiciele sądu dodali, że „grupa sędziów decyzję o opuszczeniu posiedzenia motywowała niepoddaniem pod głosowanie wniosku do prezydenta o zmianę osoby wykonującej obowiązki prezesa Izby”. „Obowiązujące przepisy nie przewidują możliwości rozszerzenia porządku obrad Zgromadzenia Izby zwołanego w celu wyłonienie kandydatów na prezesa Izby o inne kwestie” – zaznaczono.

Czytaj też:
Dobra wiadomość dla Polski. „Niemcy zaczynają rozumieć błędy Merkel wobec Putina. Czy potrafimy to rozegrać?”

Źródło: WPROST.pl
 0

Czytaj także