Kryzys migracyjny. Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej wzywa do działania Rzecznika Praw Dziecka

Kryzys migracyjny. Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej wzywa do działania Rzecznika Praw Dziecka

Granica Polski z Białorusią
Granica Polski z Białorusią Źródło: Newspix.pl / TOBIASZ
Prezes NRA Przemysław Rosati zwrócił się do Rzecznika Praw Dziecka Mikołaja Pawlaka ws. dzieci przebywających w rejonie granicy Polski i Białorusi. Wezwał go do udzielenia im ochrony i pomocy humanitarnej.

Jak czytamy na stronie internetowej Naczelnej Rady Adwokackiej, jej prezes zwrócił się do Rzecznika Praw Dziecka Mikołaja Pawlaka o niezwłoczne podjęcie działań zmierzających do udzielenia ochrony, wsparcia i pomocy humanitarnej dzieciom przebywającym w strefie przygranicznej. Przemysław Rosati podkreślał przy tym, że konieczne jest niezwłoczne podjęcie interwencji w sprawie stosowania procedury push back, wykorzystywanej również wobec matek z dziećmi.

Szef NRA podkreślał, że niehumanitarne jest zawracanie uchodźców do granicy państwowej. Szczególnie w sytuacji, gdy są to wycieńczone tułaczką matki i przerażone dzieci, które uciekły ze swojego kraju przed represją i w obawie o swoje życie, szukając schronienia w rozwiniętych, cywilizowanych miejscach.

W jego ocenie metoda push back narusza prawa i godność człowieka. Jest „wbrew wartościom, które pielęgnuje Adwokatura”. Rosati przypominał, że zarówno Konstytucja RP, jak i Konwencja Genewska oraz Konwencja o Prawach Dziecka zobowiązują Polskę do ochrony najsłabszych. Rzecznik Praw Dziecka z kolei ma stać na straży praw dziecka niezależnie od jego pochodzenia i narodowości.

Czytaj też:
Krzysztof Zalewski krytykuje rząd. „Żyję w kraju, który zachowuje się jak faszystowski reżim”

Źródło: adwokatura.pl
 1

Czytaj także