Historyczna decyzja polskiego kościoła. Kobiety będą mogły sprawować posługę kapłańską

Historyczna decyzja polskiego kościoła. Kobiety będą mogły sprawować posługę kapłańską

Kościół ewangelicko-augsburski w Łodzi (fot. Paweł Sikora / Wprost) 
Historyczna decyzja polskiego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Od 1 stycznia 2022 roku kobiety będą mogły sprawować posługę kapłańską.

Podczas 11. sesji XIV kadencji Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce podjęto historyczną decyzję. W trakcie obrad duchowni podjęli decyzję o dopuszczeniu kobiet do święceń kapłańskich. Za wnioskiem opowiedziało się 45 osób, przeciw było 12 a 1 wstrzymała się od głosu.

W kościele luterańskim są trzy formy kapłaństwa: diakon, prezbiter oraz biskup. Do tej pory kobiety mogły być wyłącznie diakonami. Oznaczało to, że mogły m.in. udzielać sakramentów czy odprawiać msze, jednak nie miały prawa samodzielnie prowadzić parafii. Po decyzji synodu kobiety będą mogły być także ordynowane na prezbiterów, a w przyszłości również na biskupów. Warunek jest jeden: muszą mieć dyplom magistra teologii ewangelickiej.

Kościół Ewangelicko-Augsburski - zasady wiary

Kościół Ewangelicko-Augsburski jest najliczniejszym w Polsce Kościołem protestanckim, należy do grupy Kościołów luterańskich. Zwierzchnią władzą ustawodawczą Kościoła jest Synod, a wykonawczą - Konsystorz. Synod jest parlamentem Kościoła i jego najwyższą władzą. Jest powołany do uchwalania wszelkich praw kościelnych i rozstrzygania kwestii bieżących. W jego skład wchodzi ok. 70 osób. Kadencja Synodu trwa pięć lat.

Zasady wiary oparte są na Konfesji Augsburskiej z 1530 roku. Luteranie opierają się głównie na czterech zasadach: tylko Pismo, tylko Chrystus, tylko wiara i tylko łaska. Wierni wierzą, że człowieka nie zbawiają uczynki, a wiara w usprawiedliwiające dzieło Chrystusa. Istnieją tylko dwa sakramenty: chrzest oraz komunia święta udzielna pod dwiema postaciami: chleba i wina.

Za dzień święty luteranie uznają niedzielę. Podczas mszy świętych odbywa się spowiedź powszechna, na życzenie możliwa jest także rozmowa indywidualna z duchownym.

Czytaj też:
Abp Jędraszewski uderza w homoseksualistów. „Zaprzeczenie godności człowieczeństwa”

Źródło: Tok FM