KUL odcina się od dziekana wydziału prawa. Chodzi o stanowisko ws. wyroku TK

KUL odcina się od dziekana wydziału prawa. Chodzi o stanowisko ws. wyroku TK

Uczelnia, studenci
Uczelnia, studenci / Źródło: Fotolia / Photographee.eu
KUL poinformował, że podpis dr. hab. Andrzeja Herbeta pod stanowiskiem kilkunastu dziekanów prawa w sprawie wyroku TK jest „jego prywatną inicjatywą i opinią”. Przekazano również, że nie należy jej utożsamiać ze stanowiskiem KUL.

Kilkunastu dziekanów wydziałów prawa podpisało się pod wspólnym stanowiskiem w sprawie wyroku TK, badającego relację między prawem krajowym a unijnym. „Rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego zostało podjęte z naruszeniem Konstytucji RP z udziałem osób nieuprawnionych do orzekania oraz wykracza w istocie poza zakres kognicji Trybunału Konstytucyjnego, która nie obejmuje kontroli orzeczeń sądowych, w tym orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE" – czytamy w dokumencie.

Wyrok TK. Stanowisko kilkunastu dziekanów wydziału prawa

„Rozstrzygnięcie to ogranicza stosowanie prawa unijnego w Polsce, pozbawia obywateli polskich części praw, wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, podważa fundamentalne założenia funkcjonowania Unii Europejskiej oraz polskiej w niej obecności przyjęte przez Suwerena w referendum akcesyjnym” – alarmują dziekani.

Podkreślają, że decyzja TK „godzi również w niezależność władzy sądowniczej, utrwalając zmiany w polskim sądownictwie naruszające zasadę podziału i równoważenia się władz oraz zasadę praworządności".

KUL odcina się od dziekana wydziału prawa

Pod tym stanowiskiem podpisali się m.in. dziekan Wydziału Prawa w Warszawie SWPS prof. Adam Bodnar, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Jerzy Pisuliński, a także dr hab. Andrzej Herbet, dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

„Podpis dziekana Wydziału Prawa i Prawa Kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego dr. hab. Andrzeja Herbeta pod stanowiskiem dziekanów wydziału prawa ws. rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego, jest jego prywatną inicjatywą i opinią, której nie należy utożsamiać ze stanowiskiem KUL” – czytamy w komunikacie KUL.

twitterCzytaj też:
Uczennice na Pomorzu mają mieć zakryte nogi i ręce. Tusk odpowiada zdjęciem i pyta: Czy to ci panowie stoją za nakazem?

Źródło: WPROST.pl / Twitter
 3

Czytaj także