Ks. Zaleski: katolickie uczelnie powinny być lustrowane

Ks. Zaleski: katolickie uczelnie powinny być lustrowane

Dodano:   /  Zmieniono: 
Autor książki "Księża wobec bezpieki na przykładzie archidiecezji krakowskiej" ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski powiedział, że wyłączenie katolickich uczelni z obowiązku lustracji to błąd, który wyrządzi Kościołowi więcej krzywd niż pożytku.

Ks. Isakowicz-Zaleski wygłosił na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim wykład "Czy Kościołowi i uczelniom potrzebna jest lustracja".

"Jest to pewna nadgorliwość w wyłączeniu się z lustracji. Ta decyzja zrobi więcej krzywd Kościołowi w snuciu podejrzeń" - powiedział ks. Isakowicz-Zaleski.

O tym, że instytucje czysto kościelne m.in. katolickie uczelnie, nie podlegają lustracji poinformował przewodniczący kościelnej komisji konkordatowej bp Tadeusz Pieronek. Powodem wyłączenia z obowiązku lustracji jest to, że uczelnie te podlegają prawu kościelnemu.

Zdaniem ks. Isakowicza-Zaleskiego, gdyby uczelnie katolickie nie pobierały dotacji z funduszu państwowego to można by powiedzieć, że lustracja jest ich wewnętrzną sprawą.

"Ale te uczelnie, takie jak Papieska Akademia Teologiczna, pobierają dotacje państwowe, a poza osobami duchownymi studiują na nich także osoby świeckie. Zatem te uczelnie nie mogą być traktowane inaczej" - podkreślił.

Dodał, że wyłączanie z obowiązku lustracji uczelni katolickich jest niekonsekwentne, ponieważ na uniwersytetach istnieją wydziały teologiczne, gdzie istnieje obowiązek lustracji.

"Nie może być tak, że ten sam wykładowca, pracujący w uczelni katolickiej w Krakowie na pół etatu, nie podlega lustracji, a wykładający na drugie pół etatu na wydziale teologicznym uniwersytetu podlega lustracji" - ocenił ks. Isakowicz-Zaleski.

Bp Tadeusz Pieronek poinformował we wtorek, że z obowiązku lustracji wyłączone zostały instytucje czysto kościelne, m.in. uczelnie takie jak Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie, Papieska Akademia Teologiczna we Wrocławiu, Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, Ignacjanum w Krakowie oraz wszystkie seminaria duchowne (diecezjalne i zakonne). Dodał, że strona rządowa w przekazanym we wtorek piśmie zgodziła się na takie rozwiązanie.

Z postulatami takimi strona kościelna wystąpiła pod koniec marca tego roku. Powołano się na zapisy w konkordacie i konstytucji, gdzie Kościół cieszy się autonomią i niezależnością w wewnętrznych sprawach.

ab, pap

 0

Czytaj także