Powstała "Biała Księga" z prac nad ochroną życia

Powstała "Biała Księga" z prac nad ochroną życia

Dodano:   /  Zmieniono: 
Powstała "Biała Księga" z sejmowych prac nad zmianą konstytucji w sprawie ochrony życia. Dokument zawiera m.in. kopie korespondencji marszałka Sejmu Marka Jurka z premierem Jarosławem Kaczyńskim w sprawie zmian w konstytucji.

We wprowadzeniu do księgi, podpisanym przez Jurka, napisano m.in. że "niestety ośrodek kierowniczy partii PiS zamiast wsparcia (zmiany konstytucji - PAP), podjął działania dezorganizujące prace konstytucyjne, a poprzez sprowokowanie sporów publicznych - zmniejszające poparcie parlamentarne i polityczne".

PiS - napisał Jurek - "mogło udzielić wsparcia pracom nad zmianą konstytucji w sprawie ochrony życia, a przynajmniej mogło nie przeszkadzać; stało się inaczej.

Jurek podkreślił w dokumencie m.in., że poprawki PiS zgłoszone do projektu zmiany konstytucji w kwestii ochrony życia miały "fatalną jakość". Chodzi o tzw. prezydencką propozycję zmian. Jurek napisał, że udzielił założeniom tych poprawek "wstępnego poparcia", ale "powinny były być wycofane ze względu na bardzo złe opracowanie".

Księga zawiera kopie: zainicjowanego przez LPR projektu zmiany w konstytucji złożonego w Sejmie we wrześniu 2006 r. i podpisanego także przez grupę posłów PiS; wydruku przypominającego wynik głosowania nad wnioskiem o odrzucenie tego projektu w pierwszym czytaniu; pism dokumentujące powstanie komisji nadzwyczajnej, która zajęła się tym projektem.

Znajdują się w niej także kopie listów kierowanych do premiera Jarosława Kaczyńskiego przez posłów PiS, a także osobiście przez Marka Jurka w sprawie prac nad zmianą w konstytucji oraz odpowiedzi szefa rządu.

W liście z 14 lutego grupa ówczesnych posłów PiS, m.in. Jurek, Artur Zawisza, Marian Piłka i Dariusz Kłeczek, zwraca się do premiera, jako do szefa PiS, z prośbą o "udzielenie wyraźnego wsparcia pracom na rzecz zmiany konstytucyjnej ochrony życia od poczęcia".

Posłowie napisali w tym liście m.in., że zmiana konstytucji w sprawie ochrony życia od poczęcia byłaby "ważnym elementem budowy IV Rzeczypospolitej, jako państwa dobra wspólnego, odrzucającego obojętność społeczną, zdecydowanego w obronie potrzebujących pomocy, a szczególnie najsłabszych".

W dokumencie zamieszczono odpowiedź premiera z dnia 20.2. 2007 roku na ten list; szef rządu podkreślał, że obecny stan ochrony życia uważa za zadowalający i należy poprzeć zmianę zmierzającą do umocnienia zawartego przed kilkunastu laty kompromisu. J.Kaczyński zaznaczył, że wprowadzenie takiej zmiany wymaga "ostrożnych uzgodnień z opozycją".

W innym odręcznie pisanym liście z 22 lutego Jurek pisze do J. Kaczyńskiego: "Mam wrażenie, że zasadnicza kwestia konstytucyjnej ochrony życia staje się podstawą +rozgrywania+ naszej partii".

Jurek ujawnia w liście swoje pretensje do szefa rządu za to, że ten na jego prywatne listy odpowiada publicznie, co - jego zdaniem - "jest równoznaczne z wywołaniem nowej otwartej polemiki" w kwestii zmian konstytucji.

W kolejnym z listów marszałek pisze do premiera, że miał nadzieję, że po ich rozmowie "ustaną działania torpedujące prace nad poprawką konstytucyjną chroniącą życie". "Niestety stało się inaczej, mimo, że prosiłem cię wyraźnie o jednoznaczne poparcie naszego klubu dla spawy i ty to przyjąłeś" - czytamy w liście.

Zdaniem Jurka, cytowane przez media wypowiedzi części polityków PiS - w jego ocenie - dystansujące się do sprawy zmian w konstytucji to "jawna dywersja zachęcająca oponentów do przeciwdziałania, a nawet legitymizująca ich argumenty". Jurek wraz z listem przesłał Kaczyńskiemu wycinki prasowe z tymi wypowiedziami.

"Niestety praktycznie od powołania komisji (nadzwyczajnej) trwała akcja dywersyjna za moimi plecami i za plecami wnioskodawców (mimo, że większość z nich - (...) to posłowie Prawa i Sprawiedliwości)" - napisał marszałek w liście z datą 27 lutego.

W związku z tym poprosił J. Kaczyńskiego o wpłynięcie na zmianę takich postaw, które - według niego - "wyrządzają autentyczne szkody jedności partii".

O swoich zastrzeżeniach co do zachowania polityków PiS w sprawie zmian w konstytucji Jurek pisał także przed jednym z posiedzeń Komitetu Politycznego PiS. Po raz kolejny marszałek podkreślał, że jego zdaniem porażka projektu zmian w konstytucji będzie jednocześnie "porażką PiS i jej formuły działania".

W ostatnim z listów z 11 kwietnia Jurek poinformował J. Kaczyńskiego o negatywnych ekspertyzach do zainicjowanych przez prezydentam, a zgłoszonych przez klub PiS poprawek do konstytucji. Marszałek sugeruje zatem ich wycofanie.

W księdze znalazł się ponadto przekazany również do J. Kaczyńskiego list Jurka do szefa PO Donalda Tuska i szefa klubu Platformy Bogdana Zdrojewskiego. W liście tym marszałek przekonuje do poparcia zmian w konstytucji.

Poza tym dokument zawiera stenogramy z debat sejmowych na temat zmian w konstytucji i z prac sejmowej komisji nadzwyczajnej.

ab, pap

Czytaj także

 0

Czytaj także