Większość Polaków uważa, że warunki życia w kraju są szkodliwe dla zdrowia psychicznego. Wyniki badania

Większość Polaków uważa, że warunki życia w kraju są szkodliwe dla zdrowia psychicznego. Wyniki badania

Szpital - zdjęcie ilustracyjne
Szpital - zdjęcie ilustracyjne / Źródło: Shutterstock / sfam_photo
Aż 71 proc. respondentów ocenia warunki życia w Polsce jako szkodliwe dla zdrowia psychicznego. Ten pesymistyczny wniosek płynie z badania CBOS.

Z listopadowego raportu Centrum Badania Opinii Społecznej zatytułowanego „Zdrowie psychiczne Polaków” wynika, że respondenci oceniają warunki życia w Polsce jako szkodliwe dla zdrowia psychicznego i niosące ryzyko zachorowania na choroby psychiczne. Łącznie takie zaniepokojenie wyraziło 71 proc. uczestników badania, w tym 42 proc. zaznaczyło odpowiedź „raczej” szkodliwe, a 29 proc. jest w pełni przekonanych o wspomnianym negatywnym wpływie.

Zdrowie psychiczne Polaków. Najnowsze badanie

Z drugiej strony 17 proc. badanych uważa, że obecne warunki życia w Polsce nie są szkodliwe dla zdrowia psychicznego, a 12 proc. nie ma jednoznacznej opinii w tej sprawie. Jak podaje „Dziennik Gazeta Prawna”, powołując się na depeszę Polskiej Agencji Prasowej, najczęściej przekonanie o szkodliwości warunków życia na zdrowie psychiczne wyrażają respondenci z grupy wiekowej 18-24 lata, mieszkańcy dużych miast oraz osoby z wykształceniem wyższym.

Jednocześnie 74 proc. Polaków ocenia stan swojego zdrowia psychicznego pozytywnie, w tym 22 proc. klasyfikuje tę kondycję jako „bardzo dobrą”. Za ani dobrą, ani złą uważa stan swojej psychiki 20 proc. badanych.

Czytaj też:
Raport MZ. Nieco mniej nowych zakażeń, duża liczba zgonów związanych z COVID-19

Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna" / PAP
 0

Czytaj także