Zamieszanie w sprawie obostrzeń. Co z zabawą w sylwestra? MZ precyzuje na Twitterze

Zamieszanie w sprawie obostrzeń. Co z zabawą w sylwestra? MZ precyzuje na Twitterze

Wojciech Andrusiewicz
Wojciech Andrusiewicz Źródło: Newspix.pl / TEDI
Od 15 grudnia w Polsce będą obowiązywać nowe obostrzenia, które zostaną wprowadzone w odpowiedzi na rozprzestrzeniającą się pandemię koronawirusa. Chwilę po publikacji rozporządzenia Ministerstwo Zdrowia odpowiedziało na uwagę dziennikarza Krzysztofa Berendy.

W Dzienniku Ustaw ukazało się Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2021 roku. Zapisano w nim m.in. dodatkowy warunek zwolnienia z obowiązku odbycia obowiązkowej kwarantanny osoby prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 lub z nią zamieszkującej.

Warunkiem tym będzie uzyskanie przez daną osobę negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, wykonanego po stwierdzeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u osoby prowadzącej z tą osobą wspólne gospodarstwo domowe lub z nią zamieszkującej.

Obostrzenia od 15 grudnia. Co z dyskotekami?

Rozporządzenie wprowadza też m.in. zakaz do 31 stycznia 2022 roku prowadzenia przez przedsiębiorców działalności polegającej na prowadzeniu dyskotek i klubów nocnych lub działalności, która polega na udostępnieniu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni, z wyłączeniem sportowych klubów tanecznych.

Jednocześnie dodano następujący zapis: „35e. Do dnia 31 stycznia 2022 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu pozostałej działalności rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.29.B) jest dopuszczalne pod warunkiem, że w pomieszczeniu, w którym jest prowadzona tego rodzaju działalność, przebywa jednocześnie nie więcej niż 100 osób”.

Dziennikarz Krzysztof Berenda treść rozporządzenia podsumował w następujący sposób: „Jest rozporządzenie covidowe i jest nowość. Dyskoteki mają być zamknięte aż DO KOŃCA STYCZNIA”. „Panie Redaktorze, zgodnie z deklaracją podczas konferencji obostrzeniowej, na Sylwestra pojawi się możliwość »świętowania« w reżimie sanitarnym do 100 osób z limitami. Ten zapis pojawi się w kolejnej nowelizacji rozporządzenia. Podtrzymujemy zapowiedź” – odpowiedziało Ministerstwo Zdrowia.

twitter

Nowe obostrzenia od 15 grudnia. Jakie limity obowiązują?

„Od 15 grudnia obowiązuje nowe rozporządzenie epidemiczne: do 30% limitu osób nie wlicza się zaszczepionych przeciw COVID-19, pod warunkiem: okazania przez te osoby unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID lub zaświadczenia o szczepieniu, wyniku testu i wyzdrowieniu” – poinformowało Ministerstwo Zdrowia na Twitterze.

„Jeżeli więc chcemy np. wejść do restauracji czy przenocować w hotelu ponad limit 30% musimy pokazać certyfikat. Inaczej przedsiębiorca ma prawo odmówić obsługi” – czytamy dalej. W krótkim komunikacie dodano, że najlepszym narzędziem dla przedsiębiorców do weryfikacji zaszczepienia, przejścia choroby czy negatywnego testu jest darmowy Skaner Certyfikatów COVID do pobrania na telefon. Pobrało go już ponad 825 tys. osób.

Rozporządzenie wprowadzi wobec przedsiębiorców i innych podmiotów – prowadzących działalność związaną z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych – obowiązek zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze nie spożywali napojów i posiłków.

Transport publiczny w dobie koronawirusa. Rząd wycofał się z zapowiedzi

W stosunku do wcześniejszych zapowiedzi w rozporządzeniu nie pojawił się zapis dotyczący wprowadzenia limitu obłożenia w środkach transportu do 75 proc. zajętych miejsc. Na taki rozwój wydarzeń uwagę zwracał rzecznik MZ, który poinformował, że po międzyresortowych rozmowach uznano, że lepszym rozwiązaniem będą wzmożone kontrole przestrzegania podstawowych zasad, które mają prowadzić do ograniczenia transmisji koronawirusa.


Czytaj też:
Certyfikat covidowy albo skierowanie na test. Jest projekt ustawy

Źródło: Wprost.pl / PAP