216. rocznica Konstytucji 3 Maja

216. rocznica Konstytucji 3 Maja

Dodano:   /  Zmieniono: 
W całym kraju uroczyście obchodzono w czwartek 216. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Centralne obchody odbyły się w Warszawie, gdzie po mszy św. za Ojczyznę złożono wieńce na Grobie Nieznanego Żołnierza. Prezydent Lech Kaczyński wręczył najwyższe odznaczenia i nominacje generalskie.

Rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja obchodzili też polscy żołnierze w Iraku. Obchody tego święta organizowały polonijne organizacje na świecie. Z inicjatywy ambasad Polski i Litwy w Rosji, w Muzeum Aleksandra Puszkina w Moskwie odbył się koncert muzyki kameralnej, upamiętniający 216. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Rocznicę obchodzono też w Wilnie.

"Od wieków losy naszego kraju ściśle wiązały się z dziejami Kościoła" - mówił biskup polowy Wojska Polskiego gen. Tadeusz Płoski podczas mszy św. odprawionej w warszawskiej Bazylice Św. Krzyża, na którą przybyli przedstawiciele najwyższych władz. 3 maja Kościół katolicki w Polsce obchodzi uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Święto zostało ustanowione na prośbę biskupów polskich po odzyskaniu niepodległości po I wojnie światowej.

Uroczystości z okazji tego święta odbyły się też, z udziałem Episkopatu Polski, na Jasnej Górze w Częstochowie. Są one połączone z obchodami 625-lecia klasztoru ojców paulinów. Na tych uroczystościach prymas Polski kard. Józef Glemp mówił o dylematach Polaków, którzy wyjechali lub rozważają wyjazd do pracy za granicę. Podkreślał, że człowiek ma prawo do dobrobytu, ale w dążeniu do niego nie może zapominać o innych wartościach, w tym o rodzinie.

Przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie w głównych obchodach Święta Narodowego 3 Maja wzięli udział m.in. prezydent Lech Kaczyński z małżonką, marszałkowie Sejmu i Senatu oraz dowódcy wojskowi.

Po uroczystej zmianie wart pododdziałów reprezentacyjnych wojsk, policji i Straży Granicznej prezydent powiedział, że problem naprawy państwa, determinacji przy tej naprawie i przeprowadzenia istotnych reform, które nie osłabiają, ale umacniają demokrację, jest aktualny również dzisiaj. "W ustroju demokratycznym nie ma wyjątków i nikt, nawet należący do najbardziej autentycznej elity, nie może nie podporządkowywać się prawu, które zostało uchwalone zgodnie z przepisami konstytucji" - podkreślał prezydent.

Na koniec ceremonii na Grobie Nieznanego Żołnierza wieńce złożyli przedstawiciele najwyższych władz państwowych, stołecznych, wojewódzkich, reprezentanci kombatantów, duchowieństwa i korpusu dyplomatycznego. Uroczystość zakończyła defilada wojskowa, z udziałem konnego szwadronu.

Dwie godziny później w Pałacu Prezydenckim Lech Kaczyński odznaczył pośmiertnie Orderem Orła Białego prezesa IV Komendy Zrzeszenia WiN Łukasza Cieplińskiego, zamordowanego w mokotowskim więzieniu w 1951 roku. Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski został uhonorowany publicysta Piotr Wierzbicki.

Prezydent wręczył także ordery osobom, którym zostały one nadane wcześniejszymi postanowieniami.

W uznaniu znamienitych zasług dla kultury narodowej, za osiągnięcia w twórczości literackiej Order Orła Białego otrzymał pośmiertnie Zbigniew Herbert. Order odebrały żona - Katarzyna Herbert i siostra Halina Herbert-Żebrowska.

Orderem odznaczył Herberta, dwa dni po jego śmierci w 1998 r. ówczesny prezydent Aleksander Kwaśniewski. Katarzyna Herbert odmówiła wtedy przyjęcia odznaczenia.

Odznaczenia są niejednokrotnie spóźnione, czasem o wiele dziesięcioleci, lepiej jednak późno niż wcale - mówił prezydent. Podkreślił, że odznaczonych - mimo różnic światopoglądowych - łączył patriotyzm.

Prezydent wręczył też 13 nominacji generalskich, w tym osiem na pierwszy stopień generalski. Wśród awansowanych na wyższe stopnie są dowódca Dowództwa Operacyjnego, były zastępca dowódcy wielonarodowej dywizji w Iraku gen. broni Bronisław Kwiatkowski, gen. dyw. Włodzimierz Potasiński z krakowskiego 2. Korpusu Zmechanizowanego, zastępca dowódcy Wojsk Lądowych gen. dyw. Jerzy Michałowski. Wśród awansowanych na pierwszy stopień generalski jest dowódca 2. Brygady Lotnictwa Taktycznego Włodzimierz Usarek.

Polska armia musi być silniejsza i mobilniejsza, a wzmocnione muszą zostać siły nie tylko uczestniczące w misjach - mówił prezydent na tej uroczystości, zapowiadając zwiększanie nakładów na wojsko.

Dźwięk dzwonu Zygmunta obwieścił w Krakowie początek obchodów Święta Konstytucji 3 Maja. Po mszy św. w intencji Ojczyzny w Katedrze na Wawelu, pochód patriotyczny przeszedł drogą królewską z Wawelu pod Grób Nieznanego Żołnierza na pl. Matejki, gdzie odbyły się główne uroczystości patriotyczne. Uczestniczyło w nich ok. 2 tys. osób. Po południu krakowianie świętowali na Błoniach, na Majówce z Kawalerią oraz na Rynku Głównym.

Modlitwy wiernych różnych wyznań w intencji ojczyzny, złożenie kwiatów pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego oraz odsłonięcie kamienia upamiętniającego dawny "zielony" pomnik z drzew ku czci 3 Maja - to główne elementy obchodów 216. rocznicy Konstytucji 3 Maja w Białymstoku.

W intencji ojczyzny prawosławną świętą liturgię celebrowano w cerkwi katedralnej św. Mikołaja w Białymstoku, a mszę w katolickiej Bazylice Archikatedralnej. W modlitwach wzięły udział władze miejskie i wojewódzkie, przedstawiciele partii politycznych, poczty sztandarowe. Był m.in. wicepremier Andrzej Lepper, który w tych dniach odwiedza województwo podlaskie w ramach kampanii przed przedterminowymi wyborami do sejmiku, które odbędą się 20 maja.

Około 1,5 tys. mieszkańców Kielc oddało hołd twórcom Konstytucji 3 Maja, uczestnicząc we mszy św. w intencji ojczyzny. Przed mszą kielczanie spotkali się pod pomnikiem Stanisława Staszica - reformatora i uczonego polskiego Oświecenia - który w okresie Sejmu Wielkiego piórem wspierał zmiany przeprowadzane przez parlament.

Ordynariusz bydgoski bp Jan Tyrawa w czasie mszy za ojczyznę w święto 3 Maja mówił, że żyjemy w "pragnieniowej rzeczywistości wirtualnej" i "służbę państwu zamienia się na interesy poszczególnych grup i partii".

Zdaniem kard. Stanisława Nagy'ego, który głosił homilię w Katedrze Wawelskiej, Konstytucję 3 Maja przygotowali ludzie, którzy poszli za duchem narodu polskiego i dlatego wpisali chrześcijaństwo jako wyznanie państwowe Rzeczypospolitej.

Biskup pomocniczy lubelski Artur Miziński przypomniał, że Konstytucja 3 Maja wyrosła z systemu ewangelicznych wartości, a jej dziedzictwem jest "podporządkowanie polityki fundamentom życia społecznego, jakimi są przykazania Boże i prawo moralne".

Na Śląsku obchodom rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja towarzyszyły uroczystości upamiętniające 86. rocznicę wybuchu III Powstania Śląskiego. Metropolita górnośląski abp Damian Zimoń przestrzegał podczas mszy św. za Ojczyznę w Archikatedrze w Katowicach, że polska rodzina jest dziś zagrożona na wiele sposobów, a wszystkie te zagrożenia i skutki, które niosą, osłabiają kondycję narodu i państwa.

Po mszy św. jej uczestnicy - m.in. kompanie honorowe, poczty sztandarowe, delegacje stowarzyszeń i organizacji kombatanckich przemaszerowali pod Pomnik Powstańców Śląskich. Tam odbył się m.in. Apel Poległych, defilada i musztra paradna w wykonaniu Orkiestry Wojskowej Sił Powietrznych z Bytomia.

pap, ss

 0

Czytaj także