Zdalne nauczanie 2022. Są szczegóły rozporządzenia. Ilu uczniów nadal chodzi do szkół?

Zdalne nauczanie 2022. Są szczegóły rozporządzenia. Ilu uczniów nadal chodzi do szkół?

Szkoła
Szkoła Źródło:Shutterstock / ESB Professional
W związku z ogromnym wzrostem liczby nowych przypadków koronawirusa w naszym kraju, rząd podjął decyzję o wprowadzeniu nauki zdalnej. Przemysław Czarnek podpisał już rozporządzenie w tej sprawie.

Przemysław Czarnek podpisał rozporządzenie zgodnie z którym od 27 stycznia do 27 lutego zawieszone zostaną zajęcia stacjonarne w szkołach dla uczniów klas V-VIII szkół podstawowych oraz dla uczniów szkół ponadpodstawowych. „Przedłużający się okres trwania pandemii COVID-19 powoduje konieczność przygotowania szczególnych rozwiązań, które umożliwią realizację zadań statutowych przez szkoły” - czytamy w uzasadnieniu projektu rozporządzenia.

Zdalne nauczanie 2022 - szczegóły projektu

Ograniczenie stacjonarnego funkcjonowania będzie dotyczyło także placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego, szkół artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne oraz placówek artystycznych, a także szkół artystycznych realizujących także kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w zakresie klas V-VIII lub liceum ogólnokształcącego.

Natomiast w przypadku szkół podstawowych specjalnych w zakresie klas V-VIII oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych, w tym funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej, zajęcia będą mogły być prowadzone w szkole. O prowadzeniu zajęć w szkole będzie decydował dyrektor.

Szkoły podstawowe w zakresie nauczania uczniów klas I-IV i dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach, czyli w zerówkach, będą w dalszym ciągu pracować stacjonarnie. Tak samo nadal stacjonarnie pracować będą placówki wychowania przedszkolnego (przedszkola, zespoły wychowania przedszkolnego, punkty przedszkolne).

Zdalne nauczanie 2022. Konsultacje dla maturzystów

Nie ogranicza się też funkcjonowania młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych i poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Możliwe będzie organizowanie na terenie szkoły konsultacji dla uczniów przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty i do matury. Uczniowie będą mogli uczestniczyć w konsultacjach indywidualnych lub grupowych. Korzystanie z konsultacji przez uczniów będzie dobrowolne. Organizacja tych konsultacji będzie uzależniona od potrzeb uczniów, a także warunków pracy szkoły.

Zdalne nauczanie 2022. Ile szkół pracuje stacjonarnie?

Z najnowszego raportu MEiN wynika, że stacjonarnie pracują 14 083 placówki wychowania przedszkolnego (przedszkola, zespoły wychowania przedszkolnego, punkty przedszkolne), co stanowi 91,2 proc. wszystkich. 100 przedszkoli pracuje zdalnie, a 1252 w trybie mieszanym.

Ministerstwo Edukacji i Nauki przekazało również, że stacjonarnie pracuje 5759 szkół podstawowych i 3694 szkoły ponadpodstawowe, czyli odpowiednio 64,6 proc. i 74,8 proc. Zdalnie pracują 194 szkoły podstawowe i 160 ponadpodstawowych. W trybie mieszanym pracuje 2956 szkół podstawowych i 1084 ponadpodstawowe. Pod uwagę brano tylko te województwa, w których nie ma obecnie ferii.

Ferie zimowe 2022 – kiedy?

Ferie dla uczniów z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego potrwają do 30 stycznia.

Od 24 stycznia do 6 lutego z zimowego wypoczynku będą mogli skorzystać uczniowie z województw: podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Od 31 stycznia do 13 lutego potrwają ferie w województwach: dolnośląskim, mazowieckim, opolskim, i zachodniopomorskim. Jako ostatni ferie rozpoczną uczniowie z województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego oraz śląskiego. Potrwają one od 14 do 27 lutego.

Czytaj też:
Zdalne nauczanie pogrąża dzieci. Orbitowski: Bogaci się ocalą, biedni dostaną znajomy wiatr w oczy