Prałat Jankowski odebrał medal MEN

Prałat Jankowski odebrał medal MEN

Prałat Henryk Jankowski otrzymał z rąk wicepremiera, ministra edukacji Romana Giertycha Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Jak powiedział Giertych podczas uroczystości, prałat zasłużył się przede wszystkim dla opozycji antykomunistycznej w PRL. Według ministra, prałat Jankowski jest wzorem dla młodzieży, a dobro młodych ludzi zawsze leżało mu na sercu.

"To człowiek legenda, który poświęcił wiele pracy również wychowaniu młodych pokoleń. Założyciel szkół - jedne z najlepszych szkół w Gdańsku to są te, w których zakładaniu uczestniczył" - mówił Roman Giertych.

Minister odniósł się też do kontrowersji wokół postaci prałata Jankowskiego. Jego zdaniem, prałat jest atakowany niesłusznie. "Ksiądz prałat Jankowski należy do tej +Solidarności+, która była wspólnym duchem narodu, która wyniosła nasze państwo. Do niej niektórzy się przyczepili, twierdząc, że to oni stanowią prawdziwy nurt, gdy tymczasem stanowili jego wypaczenie i aberrację" - podkreślił Giertych.

"Chciałem przy okazji dzisiejszej uroczystości podziękować księdzu prałatowi Jankowskiemu za to wszystko co zrobił dla Polski, dla kościoła, dla edukacji. Z to wszystko co zrobił dla nas, abyśmy mogli być wolni. (...) Abyśmy mogli po czterdziestu kilku latach zniewolenia komunistycznego wrócić do wolnej Polski" -  dodał.

Dziękując za medal, prałat Jankowski przypomniał czasy walki "Solidarności" z władzami PRL. Mówił też o roli, jaką Kościół polski i przy wsparciu Jana Pawła II, odegrał w obaleniu komunizmu. "Nie tylko postacie wybitne - Ojca Świętego Jana Pawła II czy Prymasa Tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego, ale to także tysiące kapłanów, którzy pomagali przy tworzeniu +Solidarności+ (...) i miliony wiernych katolików, którzy ją tworzyli" - powiedział Jankowski.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji narodowej, medal KEN nadawany jest "za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci i młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli".

Medal może być przyznany autorom wybitnych prac pedagogicznych, nauczycielom legitymującym się co najmniej 7-letnią wyróżniającą się działalnością dydaktyczną i wychowawczą, autorom utworów literackich, popularnonaukowych, dzieł scenicznych, muzycznych, plastycznych, filmowych, które wywierają szczególnie wartościowy wpływ wychowawczy i edukacyjny na dzieci i młodzież.

Medal nadaje minister edukacji z własnej inicjatywy albo na wniosek: innego ministra (kierowników urzędów centralnych), rektora szkoły wyższej, wojewody, kuratorium oświaty, organu prowadzącego przedszkole, szkołę lub inną placówkę wychowawczą, oświatowej organizacji pozarządowej, związku zawodowego, kierownika placówki dyplomatycznej lub konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej.

pap, ss

Czytaj także

 0