42 zł oszczędności i łąka, drogocenny księgozbiór lub 8 franków. Jakie majątki posiadają liderzy klubów i kół w Sejmie?

42 zł oszczędności i łąka, drogocenny księgozbiór lub 8 franków. Jakie majątki posiadają liderzy klubów i kół w Sejmie?

Posłowie w Sejmie
Posłowie w Sejmie Źródło: Sejm
Na stronie Sejmu zostały opublikowane oświadczenia majątkowe posłów za ubiegły rok, tj. 2021. Sprawdziliśmy, jakie majątki zgromadzili szefowie klubów i kół w niższej izbie parlamentu.

Zgodnie z art. 35 Ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, parlamentarzyści są zobowiązani m.in. do składania oświadczeń majątkowych do 30 kwietnia każdego roku, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

W dokumencie muszą znaleźć się informacje o zgromadzonych oszczędnościach – w złotówkach, zagranicznych walutach i papierach wartościowych – posiadanych nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach handlowych, dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej, lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu.

Ponadto, należy uwzględnić mienie ruchome o wartości przekraczającej 10 tys. zł, a także długi, które przekraczają wspomnianą kwotę. Wyszczególnione w dokumencie składniki obejmują zarówno majątek odrębny, jak i objęty małżeńską wspólnotą majątkową.

Oświadczenia majątkowe posłów są jawne. Każdy obywatel może samodzielnie zapoznać się z ich treścią na stronie Sejmu. Wystarczy odnaleźć profil wybranego posła i kliknąć w odpowiednią zakładkę, znajdującą się na dole strony.

Nasza redakcja przeanalizowała dokumenty, złożone przez liderów klubów i kół, które zasiadają w ławach sejmowych. Ich nazwiska zostały uszeregowane według wielkości reprezentowanych przez nich frakcji.

Ryszard Terlecki, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość

 Wicemarszałek Sejmu zgromadził 234 tys. zł i 1200 euro oszczędności. Jest właścicielem mieszkania o powierzchni 37,3 m kw. i wartości 350 tys. zł. Zaznaczył, że mieszka w połowie domu o powierzchni ok. 200 m kw., która jest własnością jego żony i nie podlega wspólnocie majątkowej.
Wymienił dochody z następujących tytułów: pełnienia funkcji wicemarszałka Sejmu ok. 184 tys. 335 zł, diety parlamentarnej ok. 37 tys. 578 zł, diety członka Rady Ochrony Pracy 50 tys. 400 zł, środków na służbowe podróże zagraniczne ok. 986 zł, emerytury 85 tys. 251 zł, pracy na pół etatu w Akademii Ignatianum w Krakowie ok 28 tys. 502 zł oraz honorariów od Instytutu Literatury - 300 zł i dwóch spółek: Grafpress - 780 zł, Polska Press - 2 tys. zł.
Terlecki wykazał również, że jest właścicielem samochodu osobowego marki Opel Astra z 2015 r. Nie ma żadnych zobowiązań pieniężnych.

Borys Budka, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska

Przewodniczący KO zgromadził ok. 100 tys. zł (objętych wspólnotą majątkową) i 100 dolarów (majątek odrębny) oszczędności. Wraz z żoną posiada dom o powierzchni ok. 291,4 m kw. i wartości ok. 800 tys. zł, położony na działce o powierzchni ok. 1300 m kw. i wartości ok. 300 tys. zł, oraz dwa mieszkania. Pierwsze o powierzchni 165 m kw. i wartości ok. 408 tys. zł, drugie o powierzchni 75 m kw. i wartości ok. 160 tys. zł.
Wymienił dochody z następujących tytułów: pracy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach 49 tys. 394 zł, umowy o dzieło z Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu 6 tys. 560 zł, diety parlamentarnej ok. 37 tys. 494 zł, uposażenia poselskiego ok. 149 tys. 439 zł oraz wynajmu mieszkania 40 tys. 800 zł.
Budka jest również właścicielem samochodu osobowego marki Toyota C-HR z 2018 r. Ma do spłaty kredyt hipoteczny. Do spłaty pozostał (stan na koniec ubiegłego roku) kapitał o wartości ok. 137 tys. 125 zł.

Krzysztof Gawkowski, przewodniczący Koalicyjnego Klubu Poselskiego Lewicy

Przewodniczący Lewicy zgromadził 118 tys. 920 zł, 1 tys. euro i 600 dolarów oszczędności. Wraz z żoną posiada dom o powierzchni 251,39 m kw. i wartości ok. 1 mln zł. Posiada również 70 udziałów w spółce “Mitrum”, lecz w ubiegłym roku nie osiągnął z tego tytułu żadnego dochodu.
Wymienił dochody z następujących tytułów: uposażenia poselskiego ok. 117 tys. 250 zł, diety parlamentarnej ok. 37 tys. 578 zł, pracy na Uczelni Techniczno-Handlowej w Warszawie ok. 28 tys. 421 tys. zł, stypendium z tej samej uczelni 36 tys. 850 zł oraz praw autorskich - 165 zł od spółki Helion i ok. 1735 zł od Wydawnictwa Naukowego PWN.
Gawkowski jest również właścicielem samochodu osobowego marki Kia Sportage z 2017 r. oraz księgozbioru o wartości ok. 12 tys zł. Wraz z żoną spłaca kredyt hipoteczny - do spłaty pozostało 482 tys. zł. Zaciągnął także pożyczkę - do spłaty pozostało 12 tys. 960 zł.

Władysław Kosiniak-Kamysz, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska

Przewodniczący Koalicji Polskiej zgromadził ok. 30 tys. zł oszczędności. Ulokował również 5 tys. zł w funduszu inwestycyjnym. Posiada mieszkanie o powierzchni 86,24 m kw. i wartości ok. 650 tys. zł., działkę rolną o powierzchni ok. 0,2 ha i wartości ok. 28 tys. zł, połowę udziału w drugiej działce rolnej o powierzchni 0,16 ha i wartości ok. 22 tys. zł, działkę budowlaną o powierzchni 754 m kw. oraz udział w drodze dojazdowej o wartości ok. 220 tys. zł, a także garaż o wartości ok. 55 tys. zł.

Kosiniak-Kamysz jest Przewodniczącym Rady Kuratorów w Fundacji Rozwoju oraz członkiem Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego, lecz w ubiegłym roku nie osiągnął z tych tytułów żadnego dochodu.

Wymienił dochody z następujących tytułów: uposażenia poselskiego ok. 117 tys. 250 zł, diety parlamentarnej ok. 37 tys. 578 zł oraz wynajmu mieszkania 14 tys. 400 zł.

Kosiniak-Kamysz jest również właścicielem samochodu osobowego marki Volkswagen Passat z 2012 r. W zobowiązaniach pieniężnych wykazał kartę kredytową z limitem do 10 tys. zł, kredyt konsumpcyjny na kwotę 40 tys. zł oraz pożyczkę z Sejmowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na kwotę 30 tys. zł.

Jakub Kulesza, przewodniczący Koła Poselskiego Konfederacja

Przewodniczący Konfederacji zgromadził 145 tys. zł oszczędności. Wraz z żoną posiada mieszkanie o powierzchni 59,1 m kw. i wartości ok. 460 tys. zł., udział we własności garażu podziemnego o wartości ok. 40 tys. zł, oraz dwie nieruchomości gruntowe. Pierwsza o powierzchni 1145 m kw. i wartości ok. 400 tys. 750 zł, druga o powierzchni 444 m kw. i wartości ok. 115 tys. 400 zł.
Wymienił dochody z następujących tytułów: uposażenia poselskiego ok. 132 tys. 515 zł oraz diety parlamentarnej ok. 40 tys. 958 zł.
Kulesza jest również właścicielem samochodu osobowego marki BMW E91 z 2009 r. W zobowiązaniach pieniężnych wykazał kredyt hipoteczny - do spłaty pozostało ok. 221 tys. 698 zł - oraz kredyt odnawialny na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym na kwotę 21 tys. 200 zł.

Hanna Gill-Piątek, przewodnicząca Koła Parlamentarnego Polska 2050

Przewodnicząca Polski 2050 zgromadziła ok. 848 zł i ok. 8 franków szwajcarskich oszczędności. Posiada mieszkanie o powierzchni 44,3 m kw. i wartości ok. 204 tys. zł.
Wymieniła dochody z następujących tytułów: uposażenia poselskiego ok. 122 tys. 139 zł, diety parlamentarnej ok. 37 tys. 578 zł oraz praw autorskich 5 tys. 377 zł.
Gill-Piątek nie posiada żadnego mienia ruchomego o wartości powyżej 10 tys. zł. Zaciągnęła kredyt hipoteczny - do spłaty pozostało ok. 21 tys. 864 franków szwajcarskich - oraz pożyczkę - do spłaty pozostało 7 tys. 950 zł.

Michał Wypij, przewodniczący Koła Parlamentarnego Porozumienie Jarosława Gowina

Przewodniczący Porozumienia JG zgromadził 5 tys. zł oszczędności. Nie posiada żadnych nieruchomości.

Wymienił dochody z następujących tytułów: diety parlamentarnej 37 tys. 193 zł, uposażenia poselskiego ok. 115 tys. 860 zł oraz 1 tys. 352 zł od Telewizji Polskiej.

Wypij nie posiada żadnego mienia ruchomego o wartości powyżej 10 tys. zł. Wraz z żoną zaciągnął kredyt gotówkowy - do spłaty pozostało ok. 15 tys. 829 zł. Wykazał również najem długoterminowy samochodu osobowego marki Toyota Corolla z 2019 r. - miesięczna rata wynosi ok. 1 tys. 375 zł.

Paweł Kukiz, przewodniczący Koła Poselskiego Kukiz’15

Przewodniczący Kukiz’15 zgromadził ok. 42 zł oszczędności. Posiada dom o powierzchni 450 m kw. i wartości 1,5 mln zł, mieszkanie (spółdzielcze prawo własności) o powierzchni 36 m kw. i wartości 350 tys. zł. oraz łąkę o powierzchni 0,6 ha i wartości 15 tys. zł. Jest członkiem zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Nowej Konstytucji Kukiz’15, lecz w ubiegłym roku nie osiągnął z tego tytułu żadnego dochodu.
Wymienił dochody z następujących tytułów: diety poselskiej ok. 36 tys. 909 zł, uposażenia poselskiego ok. 113 tys. 819 zł oraz praw autorskich ok. 101 tys. 538 zł.
Kukiz jest również właścicielem samochodu osobowego marki Audi Q7 z 2009 r. Zaciągnął kredyt hipoteczny - do spłaty pozostało ok. 208 tys. 277 zł - oraz pożyczkę gotówkową - do spłaty pozostało ok. 30 tys. 525 zł.

Agnieszka Ścigaj, przewodnicząca Koła Poselskiego Polskie Sprawy

Przewodnicząca Polskich Spraw zgromadziła 30 tys. zł oszczędności. Posiada dom (majątek odrębny) o powierzchni 123 m kw. i wartości 350 tys. zł.

Wymieniła dochody z następujących tytułów: uposażenia poselskiego ok. 24 tys. 919 zł, diety parlamentarnej ok. 32 tys. 285 oraz pracy w Ośrodku pomocy Społecznej w Kluczach ok. 107 tys. 232 zł.

Ścigaj nie posiada żadnego mienia ruchomego o wartości powyżej 10 tys. zł. W zobowiązaniach pieniężnych wykazała kredyt hipoteczny na kwotę 40 tys. franków szwajcarskich oraz kredyt na kwotę 30 tys. zł.
Czytaj też:
Oświadczenie majątkowe Jarosława Kaczyńskiego. Prezes PiS mocno wzbogacił się dzięki obecności w rządzie

Opracował:
Źródło: sejm.gov.pl
 0

Czytaj także