6 czerwca kolejne spotkanie Gosiewskiego z nauczycielami

6 czerwca kolejne spotkanie Gosiewskiego z nauczycielami

Dodano:   /  Zmieniono: 
6 czerwca ma dojść do kolejnego spotkania wicepremiera Przemysława Gosiewskiego, który przewodniczy Międzyresortowemu Zespołowi ds. Nadzoru Ubezpieczeń Społecznych, z przedstawicielami Związku Nauczycielstwa Polskiego i oświatowej "Solidarności". Spotkanie będzie dotyczyło emerytur nauczycielskich.

Jak mówili uczestnicy wtorkowego ponaddwugodzinnego spotkania w Kancelarii Premiera, miało ono charakter przede wszystkim informacyjny. Związkowcy przedstawili swoje oczekiwania wobec rządu dotyczące m.in. emerytur pomostowych, a wicepremier Gosiewski założenia oraz - jak to sam określił - warunki brzegowe projektowanej ustawy o emeryturach pomostowych.

"Mam nadzieję, że na spotkaniu w przyszłą środę będziemy już mogli rozmawiać na temat bardzo konkretnych rozwiązań i będziemy się zbliżać do wspólnych rozwiązań" - powiedział dziennikarzom po spotkaniu Gosiewski.

Zarówno oświatowa "S", jak i ZNP opowiadają się za bezterminowym utrzymaniem możliwości przechodzenia przez nauczycieli na wcześniejsze emerytury na dotychczasowych zasadach. Oba związki chcą objęcia emeryturami pomostowymi także nauczycieli urodzonych po 1969 roku oraz wpisania uprawnień nauczycieli do takich emerytur do ustawy.

Zdaniem Gosiewskiego, część postulatów związkowców "jest ciekawa". "Będziemy się nad nimi pochylali. Musimy dokonać pewnych wyliczeń, ale też bardzo wyraźnie powiedzieliśmy, że niemożliwe są do przyjęcia takie rozwiązania, które zmieniałyby reformę systemu emerytalnego" - zastrzegł. Poinformował, że ustawą o emeryturach pomostowych rząd chce zakończyć reformę systemu emerytalnego.

Gosiewski pytany o warunki brzegowe ustawy o emeryturach pomostowych powiedział, że zgodnie z założeniami uprawnienia do wcześniejszych emerytur będą stopniowo wygaszane; emerytury te mają objąć osoby z określonej grupy wiekowej - urodzone między 1949 a 1969 r. "Osoby urodzone po 1969 r. objęte są już nowym systemem emerytalnym" - przypomniał wicepremier. "Proponujemy także, aby założenia proponowane w ustawie były podobne dla wszystkich grup zawodowych. To jest uniwersalna strona reformy systemu" - tłumaczył Gosiewski.

"Co do tego, czy będą to takie, czy inne grupy zawodowe pracujące w szczególnych warunkach to kwestia dyskusji nad rozporządzeniem, które jest elementem ustawy. Tutaj będziemy wsłuchiwać się w różne argumenty strony społecznej" - zaznaczył wicepremier.

Poinformował, że konsultacje oraz spotkania na temat projektów ustawy o emeryturach pomostowych i rozporządzenia rząd będzie prowadził przez cały czerwiec. "Chcemy, aby sprawa emerytur pomostowych została wypracowana na drodze dialogu" - podkreślił Gosiewski.

Prezes ZNP Sławomir Broniarz poinformował dziennikarzy, że zwrócił się do strony rządowej o przygotowanie wyliczeń dotyczących ewentualnych skutków przedłużenia o jeden rok dotychczasowych przepisów umożliwiających nauczycielom przejścia na wcześniejsze emerytury oraz rzeczywistych skutków wprowadzenia emerytur pomostowych dla urodzonych po 1969 r. "Dziś konkretów raczej nie było" - zaznaczył.

"Liczymy na to, że mimo wszystko dzisiejsze spotkanie było próbą zbliżenia stanowisk. Sądzę, że za tydzień będziemy bliżsi niż dalsi pewnych rozwiązań" - powiedział prezes ZNP.

Broniarz pytany o ewentualne ustępstwa, na które związek może przystać, powiedział, że np. w kwestii utrzymania dotychczasowych przepisów dotyczących wcześniejszych emerytur dla nauczycieli ZNP może ustąpić "tylko pod warunkiem, że strona rządowa przedstawi takie konsekwencje dla budżetu, których ten nie będzie w stanie udźwignąć".

Przewodniczący Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" Stefan Kubowicz podkreślił, że oświatowa "S" nie może się zgodzić na wykluczenie z emerytur pomostowych nauczycieli urodzonych po 1969 r.

"Uważamy, że dla nauczycieli można myśleć o programach, które spowodują, że mimo trudnej sytuacji np. zdrowotnej nie będą oni musieli pracować, lecz będą mogli skorzystać z emerytur pomostowych" - powiedział. Przypomniał, że kompromis polega na tym, że obie strony sporu częściowo ustępują - nie tylko związkowcy. "Być może rząd będzie musiał też częściowo ustąpić" - zastrzegł Kubowicz.

Obecnie, zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, nauczyciele mogą przejść na wcześniejsze emerytury bez względu na wiek, jeśli mają 30 lat stażu pracy, w tym 20 lat pracy w oświacie, lub 25 lat stażu pracy, w tym 20 lat w szkolnictwie specjalnym. Choć przepisy obowiązują do końca roku, to nauczyciele chcący skorzystać z nich muszą złożyć wypowiedzenie na trzy miesiące przed początkiem nowego roku szkolnego, czyli do końca maja.

W ubiegłym tygodniu rzecznik rządu Jan Dziedziczak poinformował, że wolą rządu jest, by nauczyciele, którzy do końca 2007 r. uzyskają - zgodnie z obecnymi przepisami Karty - uprawnienia do przejścia na wcześniejsze emerytury, mogli przejść na nie również po 1 stycznia 2008 r.

ab, pap

 0

Czytaj także