Rewolucja kadrowa w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu. Minister Bodnar o „braku kompetencji”

Rewolucja kadrowa w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu. Minister Bodnar o „braku kompetencji”

Minister sprawiedliwości Adam Bodnar
Minister sprawiedliwości Adam Bodnar Źródło:Newspix.pl / Marcin Banaszkiewicz/FOTONEWS
Kolegium Sądu Apelacyjnego w Poznaniu zaopiniowało wniosek ministra sprawiedliwości ws. odwołania prezesa sądu Mateusza Bartoszka oraz jego zastępców.

Komunikat w tej sprawie zamieszczono na stronie resortu sprawiedliwości.

Kolegium Sądu Apelacyjnego w Poznaniu wydało pozytywną opinię w sprawie wniosku ministra sprawiedliwości Adama Bodnara o wyrażenie opinii w kwestii odwołania prezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu Mateusza Bartoszka oraz jego zastępców – Przemysława Radzika i Sylwii Dembskiej. 15 stycznia minister zawiesił troje sędziów.

Minister argumentował, że działania prezesa SA, sędziego Bartoszka, „doprowadziły m.in. do pogorszenia wyników statystycznych sądu. Z kolei nieuzasadnione i nietrafne decyzje personalne spowodowały dezorganizację jego pracy. Wszystko to składa się na obraz rażącego i uporczywego niewywiązywania się z obowiązków służbowych”.

Zmiany w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu. „Szereg zaniechań”

Zawieszenie sędzi Dembskiej miało związek z „szeregiem zaniechań w nadzorowanym przez nią pionie cywilnym i własności intelektualnej oraz pracy i ubezpieczeń społecznych – co stanowi obraz rażącego niewywiązywania się z obowiązków służbowych”.

W komunikacie czytamy także, że „pełnienie funkcji Wiceprezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, znajdującego się na szczycie hierarchii sądownictwa powszechnego przez Przemysława W. Radzika jawi się jako sprzeczne z dobrem wymiaru sprawiedliwości także ze względu na fakt, że został on wielokrotnie negatywnie przetestowany w świetle wynikającego z orzecznictwa trybunałów międzynarodowych i Sądu Najwyższego testu niezależności”.

Minister sprawiedliwości ocenił, że żadna z osób, których dotyczy podjęta procedura odwołania „nie ma należytych kompetencji do wykonywania powierzonych jej funkcji”. Przypomniał także, że w okresie kierowania resortem sprawiedliwości przez Zbigniewa Ziobrę „doszło do zmiany przepisów Ustawy o ustroju sądów powszechnych”.

„Niezależnie od powyższego podpisanie przez niemal wszystkich sędziów Sądu Apelacyjnego w Poznaniu wniosków o odwołanie wymienionych osób z funkcji wskazuje, że utraciły one zaufanie i autorytet wśród podwładnych, co dodatkowo uniemożliwia im wykonywanie funkcji” – czytamy.

Czytaj też:
Sędzia powołany przez Ziobrę wezwał prezesa Izby Pracy SN. „Na pewno się nie stawię”
Czytaj też:
„Iustitia” wykluczy ze swych szeregów sędziów przyjmujących stanowiska od ministra sprawiedliwości

Źródło: WPROST.pl, Ministerstwo Sprawiedliwości