Biskupi apelują o udział w wyborach

Biskupi apelują o udział w wyborach

Dodano:   /  Zmieniono: 
O udział w wyborach parlamentarnych apelują polscy biskupi w liście pasterskim, który czytany jest w niedzielę we wszystkich kościołach w Polsce.

"Bierność, izolowanie się, ucieczka w prywatność, sprzeciwiają się godności osoby ludzkiej, która z natury jest istotą społeczną i powinna być podmiotem,, zasadą i celem wszystkich przedsięwzięć społecznych, także politycznych. Te naturalne zobowiązania, ciążące na każdym człowieku, są jeszcze wzmocnione przez wymogi wiary chrześcijańskiej" - napisali biskupi w liście.

Hierarchowie podkreślają, że "ludzie wierzący powinni oddać głos na te osoby, których postawa i poglądy są im bliskie, a przynajmniej nie sprzeciwiają się wierze katolickiej i katolickim wartościom oraz zasadom moralnym".

Według biskupów, ważnymi kryteriami w dokonaniu właściwego, a tym samym odpowiedzialnego wyboru, "powinny być prawość moralna kandydata do parlamentu i jego kompetencje w dziedzinie życia politycznego i obywatelskiego, zaświadczone dotychczasową działalnością publiczną, świadectwo życia w rodzinie oraz małej ojczyźnie".

Zdaniem hierarchów, liczą się takie cechy osobowości, jak "wyrazista tożsamość, szacunek dla każdego człowieka, postawa dialogu i umiejętność współpracy z innymi, zdolność roztropnego rozeznania konfliktów, miłość do ojczyzny oraz traktowanie władzy jako służby".

"Wybór takich kandydatów daje większą szansę na integralny i solidarny rozwój naszej ojczyzny" - uważają biskupi.

Hierarchowie przypominają w liście, że "Kościół nie ma żadnej politycznej reprezentacji, a co za tym idzie partii politycznej, która miałaby prawo przemawiać w imieniu Kościoła lub powoływać się na jego poparcie".

Biskupi podkreślają jednak, że programy niektórych ugrupowań politycznych i ich praktyka zaangażowania politycznego są bliższe chrześcijańskiej wizji człowieka i społeczeństwa, zaś programy innych partii są odległe od nauczania Kościoła lub wręcz z nim sprzeczne. "Stąd odpowiedzialne oddanie głosu w wyborach wymaga rzetelnego rozeznania zarówno kandydatów, jak i programów. Rozbudzone emocje w żadnym wypadku nie są dobrym doradcą, a tym bardziej nie powinny stać się kryterium wyboru" - głosi list biskupów.

Hierarchowie zaapelowali także o kulturę prowadzenia kampanii wyborczej. "Nie może w niej być miejsca na wzajemną agresję i narastający konflikt. Nie powinniśmy ranić podczas kampanii wspólnoty, którą nazywamy naszą Ojczyzną, gdyż zawsze potrzebuje ona solidarności opartej na prawdzie" - głosi list biskupów.

Biskupi zachęcają też do udziału w wyborach Polaków mieszkających poza granicami kraju.

ab, pap

+
 0

Czytaj także