Polska w strefie euro? Polacy mają na ten temat jasne zdanie

Polska w strefie euro? Polacy mają na ten temat jasne zdanie

Euro
EuroŹródło:freepik.com

Słowacja jest jednym z państw, które razem z Polską weszły w 2004 roku do Unii Europejskiej i przyjęły już wspólną walutę. Polska nie zdecydowała się na taki krok, choć jest do tego zobowiązana po wypełnieniu kryteriów konwergencji wynikających z Traktatu z Maastricht. Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów, bezpieczne przyjęcie wspólnej europejskiej waluty wymaga osiągnięcia odpowiedniego poziomu konwergencji nominalnej i realnej oraz satysfakcjonującego poziomu przygotowania gospodarki.

„Bieżące szacunki dotyczące konwergencji nominalnej wskazują, że niewypełnione pozostają kryteria: stabilności cen, stóp procentowych oraz stabilności kursu walutowego” – wskazano w połowie lutego 2024 r. w odpowiedzi na interpelację poselską. Z raportu Fundacji Res Publica wynika, że na Słowacji przystąpienie do strefy euro przyczyniło się do zwiększenia PKB o 7 proc. Natomiast stracone możliwości wzrostu związane z brakiem euro w Polsce, wedle różnych wyliczeń, wahają się od 2,5 do 7,5 proc. PKB.

Najnowszy sondaż. Czy waluta euro powinno zastąpić złotówkę?

Co na temat przyjęcia euro sądzą Polacy? Z badania pracowni United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski wynika, że 66,8 proc. ankietowanych nie chce zmiany waluty. Niemal połowa respondentów (49,4 proc.) „zdecydowanie” sprzeciwia się wprowadzenia euro, a 17,4 proc. „raczej” tego nie chce.

Przeciwnego zdania jest 27,3 proc. biorących udział w badaniu osób. 14,3 proc. przyznało, że jest „zdecydowanie” za przyjęciem euro, natomiast 13 proc. odpowiedział, że „raczej tak”. 5,9 proc. osób nie ma w tej sprawie zdania.

Sondaż przeprowadzono w dniach 8-10 marca 2024 r. połączonymi metodami CATI i CAWI (50/50) na grupie 1000 dorosłych Polek i Polaków.

Czytaj też:
Dwa kraje dołączają do strefy Schengen. Zmiana od dziś
Czytaj też:
Nowa nadzieja dla PiS w wyborach samorządowych. „To są mrzonki”

Źródło: Wirtualna Polska