Kaczyńska i Albright zachęcają kobiety do badań

Kaczyńska i Albright zachęcają kobiety do badań

Upowszechnienie wiedzy na temat głównych zagrożeń dla zdrowia i życia kobiet oraz metod przeciwdziałania im - to główne założenia deklaracji podpisanej w piątek w Belwederze. Inicjatorkami deklaracji są prezydentowa Maria Kaczyńska i b. sekretarz stanu USA Madeleine Albright.

M. Kaczyńska i M. Albright liczą na to, że projekt na rzecz profilaktyki zostanie rozszerzony na inne kraje Europy Środkowej, a tym samym przyczyni się do zniwelowania różnic w dostępnie do ochrony zdrowia w całej Unii Europejskiej.

Pod deklaracją podpisali się m.in. minister zdrowia Ewa Kopacz, b. minister zdrowia Zbigniew Religa, wiceprzewodniczący sejmowej komisji zdrowia: Marek Balicki (SdPl) i Beata Małecka-Libera (PO). Swój podpis złożyły również pełnomocnik do spraw równego statusu Elżbieta Radziszewska, unijna komisarz do spraw polityki regionalnej Danuta Huebner, dyrektor Instytutu Spraw Publicznych Lena Kolarska-Bobińska, posłanki PiS: Joanna Kluzik-Rostkowska i Jolanta Szczypińska.

Sygnatariusze apelu domagają się tworzenia i realizacji nowoczesnych, kompleksowych i wieloletnich programów profilaktycznych obejmujących najważniejsze zagrożenia dla zdrowia kobiet tj. raka szyjki macicy i raka piersi.

Twórcy apelu zwracają się również o tworzenie warunków umożliwiających współpracę instytucji i organów reprezentujących sektor publiczny, pozarządowy i prywatny. Taka kooperacja tych podmiotów, poprzez wspólnie skoordynowane działania będą mogły doprowadzić do znacznej poprawy sytuacji zdrowotnej kobiet - podkreślono w apelu.

pap, ss

Czytaj także

 0