Hunia nowym szefem AW

Hunia nowym szefem AW

Gen. Maciej Hunia, obecny Szef Służby Wywiadu Wojskowego, będzie nowym p.o. szefem Agencji Wywiadu - poinformował podsekretarz stanu w kancelarii premiera, sekretarz Kolegium ds. Służb Specjalnych Jacek Cichocki.
Jak powiedział, na poniedziałkowym posiedzeniu Kolegium ds. Służb Specjalnych premier Donald Tusk podziękował Andrzejowi Ananiczowi, który zgodził się objąć stanowisko szefa AW tylko na pewien czas, bo jego plany zawodowe są związane z uniwersytetem.

Ananicz kierował Agencją Wywiadu od początku marca. Jako p.o. szefa Agencji Ananicz mógł pełnić tę funkcję tylko 3 miesiące - do 5 czerwca.

Cichocki dodał, że następcą Huni na stanowisku szefa SWW będzie jeden z jego dwóch zastępców, decyzję o nominacji podejmie premier.

Generał Maciej Hunia został p.o. wiceszefem Służby Wywiadu Wojskowego na początku grudnia ubiegłego roku, natomiast w styczniu bieżącego roku mianowany został szefem SWW.

Hunia (działacz opozycji sprzed 1989 roku), który przez wiele lat był szefem kontrwywiadu cywilnego Urzędu Ochrony Państwa, odszedł latem 2007 roku z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Media podawały wówczas, że przeszedł do Agencji Wywiadu jako jej oficjalny przedstawiciel przy czeskich służbach specjalnych w Pradze.

Najgłośniejszym sukcesem Huni było rozpracowanie funkcjonującej przy ambasadzie Rosji w Warszawie rezydentury
Służby Wywiadu Zagranicznego i wydalenie z Polski w styczniu 2000 r. 12 szpiegów rosyjskich, którzy działali pod przykryciem dyplomatycznym.

Hunia był natomiast krytykowany w mediach za to, iż nadzorował jako szef kontrwywiadu ABW sprawę Marcina Tylickiego. Tylicki, asystent szefa sejmowej komisji śledczej ds. Orlenu Józefa Gruszki, został w 2005 roku zatrzymany pod zarzutem podejrzenia szpiegostwa. Zatrzymanie Tylickiego posłowie PiS odebrali jako
prowokację wymierzoną w komisję. Tyckiego prawomocnie uniewinnił sąd w styczniu bieżącego roku.

Zgodnie z prawem, szefów cywilnych służb specjalnych powołuje oraz odwołuje premier, po zasięgnięciu opinii prezydenta, rządowego kolegium ds. służb specjalnych oraz sejmowej komisji ds. służb specjalnych. Opinie te nie są wiążące dla premiera. Szef rządu może czasowo powierzyć obowiązki szefa AW.

pap, keb, nd, ab

Czytaj także

 0