Jerzy Robert Nowak założył Ruch Przełomu Narodowego

Jerzy Robert Nowak założył Ruch Przełomu Narodowego

Dodano:   /  Zmieniono: 82
Kontrowersyjny prof. historii i publicysta "Naszego Dziennika" i współpracownik Radia Maryja Jerzy Robert Nowak założył Ruch Przełomu Narodowego. Finansować ma go Jan Kobylański.
Ruch, którego prezesem jest Jerzy Robert Nowak, został zarejestrowany 10 czerwca. Wiceprezesami tej nowej inicjatywy społecznej - jak nazywają ją jej założyciele - są historyk Krzysztof Kawęcki i przedsiębiorca Władysław Kucia, a członkiem zarządu Andrzej Klimek, jednocześnie prezes Federacji Organizacji Patriotycznych i Stowarzyszenia Obrony i Rozwoju Polski.

Jak poinformowali podczas konferencji prasowej członkowie kierownictwa, RPN nie jest partią polityczną, a oddolnym ruchem społecznym. Jego celem, mimo tych deklaracji, są najbliższe wybory samorządowe, a niewykluczone, że i wybory parlamentarne. "Za wcześnie by o tym mówić" - podkreślili twórcy ruchu.

Organizacja posiada 28-osobowy komitet założycielski, w kilkudziesięciu ośrodkach pełnomocnicy tworzą już struktury terenowe. Jesienią jest planowany zjazd programowy RPN dla kilku tysięcy osób w Warszawie.

"Jest to ruch mający skupić wszystkich myślących i czujących po polsku, zarówno bezpartyjnych, jak i członków różnych partii. To ma być organizacja oddolna, bo zbyt wiele płacimy za partie wodzowskie, w których aparat patrzy na przywódców, a nie najwartościowszych ludzi w terenie. To było zgubą LPR i źle rzutuje na PiS" - powiedział Jerzy Robert Nowak.

Nowak wierzy, że RPN będzie ruchem na ogromną skalę, posiadającym poparcie milionów i współpracującym z politykami. Jako taki będzie mógł uczestniczyć w debacie politycznej i realizować swój program "budowy Polski" nie będąc partią polityczną.

"Z dużych ugrupowań stosunkowo bliski jest nam PiS - deklaruje - ale chcemy, by PiS określił się w sprawach zasadniczych w sposób jednoznaczny. Dlatego przygotowujemy do przywódców PiS list z całym katalogiem spraw, w których chcielibyśmy ich jednoznacznego poparcia - powiedział Jerzy Robert Nowak.

W programie RPN jest niemal wszystko. Znalazło się w nim m.in. odrzuceniu Traktatu Lizbońskiego, który "stwarza superpaństwo europejskie pozbawiając suwerenności państwa narodowe, walka przeciwko "narzuceniu eurokonstytucji, biurokracji UE i grabieży polskiej własności".
W zasadach programowych jest także mowa o"; potrzebie powrotu do ideałów pierwszej Solidarności i korzeni chrześcijańskich i dekalogu; konieczności wychowywania młodego pokolenia w duchu patriotycznym i katolickim i "radykalnego przeciwstawienia się ideologii +luzu+ i +róbta co chceta+" oraz przywrócenia autorytetu nauczyciela.
Ponadto - nowa konstytucja RP, rozwój rolnictwa i zdrowa żywność, reforma sądownictwa, zacieśnienia współpracy z Polonią, umocnienia współpracy "z patriotycznymi środowiskami w Czechach, Słowacji, na Ukrainie, Białorusi i Węgrzech, w krajach bałtyckich i międzymorza oraz krajach Europy Zachodniej, popierających ideę +Europy Ojczyzn+". Program ruchu mówi ponadto o szczególnej roli rodziny, obronie prawdy historycznej, reformie oświaty, zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego (czemu ma służyć zwiększenie nakładów na nowe technologie energetyczne) i "polskich mediach informacyjnych". Ten ostatni cel w zasadach programowych RPN określono jako "wspieranie i tworzenie mediów służących prawdzie i społeczeństwu, zatrzymanie propagandowej manipulacji narodem polskim".

Ruch ma być współfinansowany przez Jana Kobylańskiego, kontrowersyjnego sponsora Radia Maryja. Nowak pochwalił się także poparciem USOPAŁ-u (Unii Stowarzyszeń i Organizacji Polonijnych Ameryki Łacińskiej), którego prezesem jest Jan Kobylański.

W niedzielę ma ruszyć strona internetowa RPN.
 82

Czytaj także