"IV RP Polską naszych marzeń"

"IV RP Polską naszych marzeń"

Dodano:   /  Zmieniono: 23
Program naszych marzeń jest najpełniej zawarty w haśle Polski Solidarnej i IV Rzeczypospolitej - napisano w uchwale przedstawionej w czasie niedzielnej konferencji zorganizowanej w Sejmie z okazji 30. rocznicy powstania Wolnych Związków Zawodowych.
"Pozostając wierni ideałom ruchu niepodległościowego oporu, Wolnych Związków Zawodowych i +Sierpnia 1980+, mamy szansę zrealizować program naszych marzeń, najpełniej wyrażony w haśle Polski Solidarnej, IV Rzeczypospolitej" - czytamy w dokumencie.

W uchwale napisano, że przy Okrągłym Stole i w Magdalence w 1989 roku decydującą rolę odegrali ci, który poszli na ugodę z komunistami. Według sygnatariuszy dokumentu, osoby te, za cenę współrządzenia, zgodziły się na przekształcenie nomenklatury komunistycznej w "warstwę posiadaczy kapitalistycznych", na wyprzedaż majątku narodowego oraz na uwolnienie zbrodniarzy od winy i kary.

"Tworzona na takich zasadach III RP niewiele miała wspólnego z ideami Sierpnia 1980 r., WZZ i działającego wówczas ruchu oporu" - oceniono.

Dodano, że mimo to ludzie "Solidarności" nigdy nie zrezygnowali z wysiłków na rzecz budowy niepodległego, sprawiedliwego i silnego państwa, obrony rodziny, praw pracowniczych, ratowania rozgrabianego majątku narodowego oraz zapewniania Polsce sojuszy zdolnych chronić nas przed zewnętrzną agresją i szantażem.

"Jest to szczególnie ważne dziś, gdy znowu spycha się na margines najuboższych, zapowiada ostateczną wyprzedaż strategicznych gałęzi polskiego przemysłu, a symbolem staje się grożąca nam likwidacja polskiego przemysłu stoczniowego" - napisano.

Według uchwały, nie mniej groźna jest "antynarodowa ofensywa zaprzaństwa" oraz nagonka na walczących z bezprawiem i tych, którzy chcą oczyścić polskie państwo z komunistycznej agentury oraz przeciwstawiają się "partii kremlowskich wpływów".

pap, em
 23

Czytaj także