Prezydent: konieczna aktywna promocja Polski za granicą

Prezydent: konieczna aktywna promocja Polski za granicą

Konieczna jest aktywna promocja Polski za granicą, dobitniejsze niż dotychczas artykułowanie naszych narodowych aspiracji, interesów politycznych i gospodarczych - napisał prezydent Lech Kaczyński w przesłaniu do uczestników międzynarodowej konferencji "Polacy w Ameryce Północnej - 400- lecie".

Sympozjum, które rozpoczęło się w Warszawie, zostało zorganizowane przez Światową Radę Badań nad Polonią, Muzeum Wychodźstwa i Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z okazji jubileuszu 400-lecia obecności Polaków w Ameryce Północnej.

W prezydenckim przesłaniu, odczytanym przez prof. Andrzeja Stelmachowskiego, Lech Kaczyński podkreślił, że dzieje Polaków, zarówno w ojczyźnie, jak i na wychodźstwie to tematyka rozległa i fascynująca. "Jako jeden z liczniejszych narodów Europy, spadkobiercy tysiącletniej tradycji państwowości, mamy szczególnie wiele powodów do dumy, do przywiązania i szacunku wobec polskiego dziedzictwa, do kultywowania postaw patriotycznych" - napisał prezydent.

Według organizatorów celem konferencji jest przedstawienie dziedzictwa i  losów polaków w Ameryce Północnej. W sympozjum uczestniczą Polacy z USA, Kanady i Meksyku.

ND, PAP

Czytaj także

 1
  • jaryszek   IP
    NIe wysyłać za granicę \"opluwaczy\" w rodzaju Kwaska,Bola,Liska i innych POmyleńców im podobnych a obraz Polski bardzo szybko się
    zmieni.

    Czytaj także