ABW: nie wpływaliśmy na przetarg w Poczcie Polskiej

ABW: nie wpływaliśmy na przetarg w Poczcie Polskiej

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego uznała za "nieuprawnione" sugestie "Dziennika" jakoby ABW wpływała na wynik przetargu na dostawę maszyn sortujących dla Poczty Polskiej i podejmowała niekonstytucyjne działania. Przeprowadzenie kontroli na Poczcie Polskiej zapowiada GIODO.

"Dziennik" podał, że ABW wpływa na wynik przetargów, a przy wyborze urządzeń sortujących faworyzuje firmę Siemens. Dzięki systemowi skanującemu do  bazy danych ABW trafiają informacje o adresatach i nadawcach, a system umożliwia nawet analizę grafologiczną pisma - donosi "Dziennik".

"ABW jest ustawowo zobowiązana do ochrony bezpieczeństwa i podstawowych interesów państwa. Wykonując związane z tym zadania, korzysta ze specjalnych uprawnień, między innymi do kontroli korespondencji (art. 27 ustawy o ABW oraz  AW)" - głosi komunikat rzeczniczki ABW mjr Katarzyny Koniecpolskiej-Wróblewskiej.

Rzeczniczka dodała, że ABW "jest właściwa do określania technicznych warunków brzegowych, które powinny spełniać maszyny sortujące w celu zabezpieczenia obrotu pocztowo-kurierskiego przed przestępczym wykorzystaniem (przestępczość zorganizowana, terroryzm, bioterroryzm)". Podkreśliła, że uprawnienie takie posiadają także inne służby.

Oświadczyła też, że ABW w żaden sposób nie próbowała wpływać na końcowy wynik przetargu. Poinformowała, że 11 marca 2008 r. wiceszef ABW skierował do  dyrektora PPUP Poczta Polska pismo, w którym podkreślił, iż wskazanie przez Agencję parametrów, jakie powinny spełniać maszyny sortujące, nie może być traktowane jako wskazówka co do wyboru konkretnego kontrahenta. "Jest to  ostateczne stanowisko ABW w tej sprawie" - zaznaczyła.

ABW przypomina, że Poczta Polska jest zobowiązana do respektowania przedstawianych przez służby wymagań na podstawie art. 41 Ustawy Prawo pocztowe z 12 czerwca 2003 r. oraz rozporządzenia Ministra Transportu z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie wykonywania przez operatorów zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zapowiada przeprowadzenie kontroli na Poczcie Polskiej i zbadanie, czy tworzona jest baza danych, a także kto przetwarza gromadzone w niej informacje.

W ocenie GIODO Michała Serzyckiego "ważne będzie także ustalenie wielu szczegółów technicznych, m.in. w jaki sposób skanowane dane docierają do ABW".

ABW - jak napisał GIODO - ma prawo zbierać informacje o obywatelach, ale  tylko w określonych sytuacjach przewidzianych przepisami prawa. GIODO zaznaczył, że "upoważnione służby mogą zbierać informacje dotyczące konkretnych osób, gdy toczy się postępowanie przeciwko nim lub postępowanie w sprawie". Zaznaczył, że  "zbierania informacji +na przyszłość+ zabrania m.in. art. 51 Konstytucji".

GIODO przypomniał, że ma ograniczone uprawnienia w stosunku do służb specjalnych, do których zalicza się również ABW. Przysługuje mu prawo żądania złożenia pisemnych bądź ustnych wyjaśnień, jednak co do zasady nie może służb tych kontrolować, a więc i wydawać decyzji administracyjnych. Ponadto ABW jest zwolnione z obowiązku rejestracji zbiorów danych osobowych.

Rzecznik Poczty Polskiej Zbigniew Baranowski zapewnił, że firma przestrzega przepisów dotyczących bezpieczeństwa, które obowiązują wszystkich operatorów pocztowych i kurierskich w kraju.

Przypomniał, że prawo pocztowe i  rozporządzenia nakładają na operatorów pocztowych i kurierskich w Polsce obowiązki związane z obronnością i zapewnieniem bezpieczeństwa państwa i Poczta je spełnia. "Poczta Polska, podlegając tym rozwiązaniom prawnym, stosuje się do  nich" - powiedział.

Baranowski zaznaczył, że przetarg i jego warunki są jawne, można je znaleźć na stronach internetowych Poczty, a cała procedura podlega zasadom ustawy o  zamówieniach publicznych. "Firma dopełniała tych formalności i zarzuty o  nieprawidłowości przy przetargu są bezzasadne" - dodał.

Rzecznik Poczty zapewnił, że firma przestrzega też przepisów dotyczących ochrony korespondencji i ochrony danych osobowych, a wszelkie działania związane z kontrolą korespondencji lub danych osobowych odbywają się zgodnie z tymi przepisami.

Baranowski nie chciał odpowiedzieć, czy Poczta Polska ma bazę danych ze  skanowania przesyłek i czy przechowuje takie dane.

Poczta chce do 2013 r. wyposażyć w automatyczne systemy sortujące wysokiej klasy 8 wielkich węzłów sortujących pocztę. Zautomatyzowane są już 4 węzły, kolejne czekają na maszyny w ramach obecnego przetargu. To element działań przed liberalizacją rynku pocztowego - poinformował rzecznik.

ND, PAP

Czytaj także

 3
 • MrQ IP
  Czekałem na to dementi..
  Nie wierzę w wiadomości niezdementowane.
  • L.W. IP
   A co robi ABW w bankach? Tam też mają swoich ludzi! Czy to też jest normalne?
   - L.W.
   • adsenior IP
    Picu, picu - poopowiadajcie takie bajki dzieciom.