Akta SB są zdekompletowane

Akta SB są zdekompletowane

Akta SB dotyczące najważniejszych osób w państwie, które mają być udostępniane pokrzywdzonym, są "w znaczącym stopniu zdekompletowane" – twierdzi Leon Kieres, prezes IPN.
Kieres podkreślił, że zniszczeń akt dokonano przed 1990 rokiem.
"W sytuacji osób sprawujących dzisiaj najwyższe funkcje w państwie albo osób, które kiedyś odgrywały szczególną rolę w działalności opozycyjnej, akta są w znaczącym stopniu zdekompletowane, a części – nie ma" -  powiedział Kieres.
Kieres powiedział, że "jedna z tych osób otrzyma akta, które ułożone tworzyły będą zbiór o długości kilkunastu metrów bieżących, inna osoba, szczególnie zasłużona dla Polski otrzyma zbiór znacząco zdekompletowany".
Udostępnianie akt osobom pokrzywdzonym IPN ma rozpocząć w  przyszłym tygodniu.
les, pap

Czytaj także

 0