Biedny, dyskryminowany Rydzyk

Biedny, dyskryminowany Rydzyk

Sejm domaga się podjęcia "wszelkich działań w celu niezwłocznego usunięcia nierównej pozycji Radia Maryja w stosunku do pozostałych nadawców".
Sejm przyjął uchwałę w obronie Radia Maryja, które - jego zdaniem - było dyskryminowane przez KRRiTV w trakcie procesu koncesyjnego.
Uchwała przeszła niewielką większością głosów. Głosowało za nią 195 posłów, przeciw było 183, a 5 wstrzymało się od głosu.
Zdaniem posłów głosujących za przyjęciem uchwały, rada dyskryminowała to radio podczas procesu koncesyjnego, preferując jednocześnie innych niepublicznych nadawców. Autorzy uchwały zarzucają radzie m.in. stosowanie nieprzejrzystych kryteriów przyznawania częstotliwości, upolitycznienie procesu koncesyjnego oraz stwarzania "obszaru potencjalnego występowania zjawisk korupcyjnych".
em, pap
Lista 100 Najbogatszych Tygodnika WPROST

Czytaj także

 0